Dünya Sosyal Hizmet Günü
2024 Dünya Sosyal Hizmet Günü etkinliği 22 Mart 2024 saat 10:00'da İİBF Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
11 Mart tarihine ertelenen "Dünyada Kadın Hakları Hareketi: Oy Hakkından Tam Eşitlik Taleplerine" etkinliğinin afişine ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyet'in 100. Yılında Bağımlılıklardan Uzak Özgür Gençlik Paneli
6 Kasım Pazartesi Günü Saat 09.30'da Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılaına ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyetin İlk 100 Yılında Sosyal Hizmette Gündem: Psikopatoloji
30 Ekim Pazartesi Günü Saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız.
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Covid 19 Özel Sayısı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN'in özel sayı editörleri olduğu Toplum ve Sosyal Hizmet Covid 19 Özel Sayı tam metnine ulaşmak için tıklayınız
Öğretim Üyeleri

Yasemin Özkan, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi İİBF Dekan Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi İİBF Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezi (HOSMER) Müdürü

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet, okul sosyal hizmeti, zorbalık ve şiddet, çocuk ve aile refahı, aile danışmanlığı, pozitif psikoterapi, bütüncül psikoterapi, kanıta dayalı uygulama, kadın çalışmaları

Telefon: (0312) 297 63 63 (136)
E-posta: yaseminozkan@hacettepe.edu.tr


kasimk

Kasım Karataş, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOHUM) Müdürü

Hacettepe Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü

Çalışma Alanları: Sosyal hizmette makro yaklaşımlar (Toplumla çalışma, sosyal politika, sosyal hizmet yönetimi), Yoksulluk, işsizlik, engellilik, Aile, çocuk ve gençlik refahı, Sosyal hizmet mevzuatı, Araştırma

Telefon: (0312) 297 63 63 (140)
E-posta: kkaratas@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


Sunay İl, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet kuram ve uygulamaları, Ailelerle sosyal hizmet (danışmanlık, eğitim, arabuluculuk), Sosyal hizmet eğitimi,Suça yönelen kadınlar ve sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (114)
E-posta: suil@hacettepe.edu.tr


ozlem Özlem Cankurtaran, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Özgürleştirici sosyal hizmet kuramları, kadında yönelik şiddet, kadın çalışmaları, suç ve erkeklik çalışmaları

Telefon: (0312) 297 63 63 (119)
E-posta: ozlemc@hacettepe.edu.tr

Sema Buz, Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) Müdürü

Çalışma Alanları: Sığınma, mültecilik, göçmen ve sığınmacılarla sosyal hizmet, LGBTİ, queer çalışmaları, yaşlılık, yoksulluk, sosyal politika, sosyal hizmet etiği, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları

Telefon: (0312) 297 63 63 (118)
E-posta: semabuz@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


tarik

Tarık Tuncay, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Çocuk-aile politikaları, sosyal refah hizmetleri yönetimi, incinebilir gruplar, sosyal politikalar, afet yönetimi, aile danışmanlığı, psikososyal destek programları, tıbbi sosyal hizmet, nicel ve nitel araştırma yöntemleri.

Telefon: (0312) 297 63 63 (115)
E-posta: ttuncay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi


reyhan Reyhan Atasü Topçuoğlu, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: İnsan hakları, göç, göçmenlik ve sosyal çalışma, feminist sosyal hizmet, sosyal politika, insan ticareti ile mücadele, uluslararası sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (360-148)
E-posta: ratasu@hacettepe.edu.tr

ercument Ercüment Erbay, Prof. Dr.

Çalışma Alanları: Çocuk hakları, çocuk işçiliği, araştırma metodolojisi, çocuk istismarı, evsizler.

Telefon: (0312) 297 63 63 (137)
E-posta: eerbay@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sitesi

Nilgün Küçükkaraca, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (AHUM) Müdürü

Çalışma Alanları: Sosyal Politika, aile politikaları, sosyal hizmet kuramı ve uygulamaları, Aile, kadın, engelli, LGBT bireyler ve göçeden ailelerle sosyal hizmet, sosyal sorunlar, iç ve dış göç, zorunlu iç göç, afet yönetimi.

Telefon: (0312) 297 63 63 (143)
E-posta: nilgunk@hacettepe.edu.tr


 

Aslıhan Aykara, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Engellilik, hak temelli yaklaşım, farklılıklara saygı, araştırma metodolojisi ve sosyal hizmet araştırması, toplumsal cinsiyet çalışmaları, görüşme teknikleri, sosyal hizmet etiği, oyunla iletişim, okul sosyal hizmeti.

Telefon: (0312) 297 63 63 (150)
E-posta : aaykara@hacettepe.edu.tr


Türken Çağlar, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Yaşlılarla sosyal hizmet, yaşlılara yönelik sosyal politikalar, sosyal sorunlar, incinebilir gruplar, göç ve sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (149)
E-posta: turkancaglar@gmail.com


burcu Burcu Hatiboğlu Kısat, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Kent hakkı, kentsel sosyal hizmetler, adalete erişim/adli sosyal hizmet (özellikle ceza infaz kurumları, aile mahkemeleri, şiddet), toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ hakları, kadın ve çocuk hakları (sığınmaevi hizmetleri, belediye hizmetleri vs), sivil toplumla sosyal hizmet etnografik sosyal hizmet, yoksullukla mücadele ve sosyal yardımlar.

Telefon: (0312) 297 63 63 (126)
E-posta: bhatib@hacettepe.edu.tr, burcuhatiboglu@gmail.com

ozge Özge Sanem Özateş Gelmez, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Etik, insan hakları, sosyal hizmet felsefesi, yaratıcı drama, sosyal politika, feminist sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (134)
E-posta: sozates@hacettepe.edu.tr

burcu

Gamze Erükçü Akbaş, Doç.Dr.
 

Çalışma Alanları: Çocuk refahı, Çocuk hakları, Kadın Hakları, Sosyal Hizmet Etiği, Sosyal Hizmet Kuramları, Sosyal Hizmet Araştırması, İnsan Davranışı, Psikodrama, Grup Terapisi

Telefon: (0312) 297 63 63 (145)
E-posta: gamzeerukcu@hacettepe.edu.tr


burcu Aslıhan Burcu Öztürk Çıplak, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Kadına yönelik şiddet, kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerle çalışma, çocuk hakları, sosyal hizmet kuramı, sosyal politika, yaratıcı drama

Telefon: (0312) 297 63 63 (132)
E-posta: aslihanburcu@yahoo.com

 

Gökhan Topçu, Doç. Dr.

Çalışma Alanları: Toplumsal cinsiyet, Sosyal politika, Erkeklik

Telefon: (0312) 297 63 63 (133)
E-posta: gokhant@hacettepe.edu.tr


Uğur Özdemir, Dr.

Çalışma Alanları: Evlilik, aile, çocuk ve gençlik, kriz, Geştalt psikoterapi, Birey, aile ve gruplarla sosyal hizmet, araştırma metodolojisi Sosyal sorunlar, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (117)
E-posta: uozdemir1@gmail.com