Dünya Sosyal Hizmet Günü
2024 Dünya Sosyal Hizmet Günü etkinliği 22 Mart 2024 saat 10:00'da İİBF Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
11 Mart tarihine ertelenen "Dünyada Kadın Hakları Hareketi: Oy Hakkından Tam Eşitlik Taleplerine" etkinliğinin afişine ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyet'in 100. Yılında Bağımlılıklardan Uzak Özgür Gençlik Paneli
6 Kasım Pazartesi Günü Saat 09.30'da Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılaına ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyetin İlk 100 Yılında Sosyal Hizmette Gündem: Psikopatoloji
30 Ekim Pazartesi Günü Saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız.
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Covid 19 Özel Sayısı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN'in özel sayı editörleri olduğu Toplum ve Sosyal Hizmet Covid 19 Özel Sayı tam metnine ulaşmak için tıklayınız
Kitap Bölümleri

2023(1) 2022(12) 2021(25) 2020(23) 2019(7)


2023

(1) Diverse Perspectives and Issues on Inequalitty

Diverse Perspectives and Issues on Inequality, Hüseyin Fırat Şenol, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.47-67, 2023

Topçu G.


2022

(1) COVID-19 Salgını Sürecinde Seçilmiş Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’deki Çocuk Yoksulluğunun Durumu

Krizlerde Çocuğun İyilik Halinin Korunması: Pandemide Çocuk Hakkı İhlalleri, Teorisi ve Pratiği, Aykara Aslıhan, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.127-163, 2022

ERKUL E.


(2) İngiltere Çocuk Refah Sistemi Üzerinden Türkiye için Kimi Çıkarımlar

Çocuklar, Adalet, Haklar ve Eleştirel Sosyal Hizmet, Kasım, Karataş, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.93-106, 2022

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(3) Terör ve Savaş

Sosyal Sorunlar ve Sosyal Hizmet, Başcıllar,Mehmet, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.117-132, 2022

Sakarya H.


(4) Sosyal hizmette vaka yönetimi ve planlı değişim

“SOSYAL HİZMET UYGULAMASINDA VAKA SUNUMLARI: TEORİDEN PRATİĞE BİR KÖPRÜ 9 Farklı Alandan 27 Vaka Örneği İle”, Erükçü Akbaş, Gamze; Afyonoğlu, Meliha Funda, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.1-18, 2022

AFYONOĞLU M. F., ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(5) COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇOCUK İSTİSMARI: MEVCUT DURUM, RİSKLER VE ÖNLEMLER ÜZERİNE

Pandemide Sosyal Hizmet, Demiröz, Filiz; Polat, Gonca, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.171-185, 2022

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(6) Düşünmek ve yapmak: Uygulama, Kavram ve Kuram İlişkisi

Genelci Sosyal Hizmet, Yasemin Özkan; Ozan Selçuk, Editör, Nobel, Ankara, ss.15-33, 2022

MAYDA F. A.


(7) Çocuk Refahı ve Sosyal Politika

SOSYAL POLİTİKAYI KEŞFETMEK - Temel Çalışma Konuları , Develi Abdülkadir; İpek Esat, Editör, Nobel, Ankara, ss.149-190, 2022

ERKUL E.


(8) Nüfusun Yaşlanması

Sosyal Sorunlar , Mehmet Başçıllar, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.301-327, 2022

Nazlıer E. N., Mayda F. A.


(9) Genelci Sosyal Hizmet Uygulama İlkeleri

Genelci Sosyal Hizmet Uygulaması, Özkan Yasemin, Selçuk Ozan, Editör, Nobel, Ankara, ss.67-91, 2022

ERKUL E.


(10) Kanser Hastasına Bakım Veren Aileler ile Sosyal Hizmet Uygulamaları

Onkolojik Sosyal Hizmet, Veli Duyan,Mustafa Karataş,Merve Deniz Pak Güre, Editör, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, ss.0-1, 2022

Orbay İ.


(11) İnsan Haklarının Tarihi ve Felsefesi

Türkiye'de İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Abdullah IŞIK, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.3-23, 2022

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(12) Sosyal Politika ve Toplumsal Cinsiyet

Sosyal Politikayı Keşfetmek:Temel Çalışma Konuları, Doç Dr. Abdülkadir Develi, Dr. Esat İpek, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.191-213, 2022

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


2021

(1) Şiddet Uygulayan Erkekle Grupla Çalışma

Grup Çalışması: Sosyal Hizmet Alanlarından Uygulama Örnekleri, Tekindal, Melike; Ege, Ahmet, Editör, Nobel, Ankara, ss.161-193, 2021

CANKURTARAN Ö., ADIGÜZEL İ. B.


(2) Mülteci çocukların sorunları ve kültürel yetkinlik çerçevesinde mülteci çocuklarla çalışma

Çocuklarla Çalışma- Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar, Figen Paslı, Hüsnünur Aslantürk, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.229-246, 2021

PASLI F., KARADAĞ F., AKGÖL Y., ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR A., POLAT G., AKGÜL GÖK F., et al.


(3) Engelli Çocuğa Sahip Göçmen Kadınlarla Grup Çalışması

Grup Çalışması - Sosyal Hizmet Alanlarından Uygulama Örnekleri, Ege, Ahmet; Tekindal, Melike, Editör, Nobel Yayınevi, ss.227-251, 2021

AYKARA A.


(4) Engellilik ve Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet-Sorun Alanları ve Vaka Örnekleri, Buz, Sema; Afyonoğlu, Meliha Funda, Editör, Nobel Yayınevi, ss.251-282, 2021

AYKARA A., Sarı A.


(5) ÇOCUKLUĞUN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

MULTİDİSİPLİNER PERSPEKTİFTEN SOSYAL BOYUTUYLA ÇOCUKLUK VE GENÇLİK, Dr.Öğr.Üyesi Nurullah Çalış ve Doç. Dr. Oğuzhan Zengin, Editör, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, ss.1-15, 2021

ERKUL E.


(6) A Comparative Energy-Efficiency Analysis for Renewable Energy Technologies

Sustainable Engineering Technologies and Architectures, David S-K Ting ve Jacqueline A. Stagner, Editör, AIP Publishing, Melville, ss.9-21, 2021

GÖKGÖZ F., ERKUL E.


(7) Giriş

Askeri Sosyal Hizmet, Sakarya Hakan, Çetinkaya Büyükbodur Ayşin, Ademhan Tunaç Çiğdem, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.11-20, 2021

Ademhan Tunaç Ç., Sakarya H., Çetinkaya Büyükbodur A.


(8) Sivil Toplum ve Sivil Toplum Örgütleri: Türkiye’de ve Dünyada Gelişimi

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE SOSYAL HİZMET, Sema Buz,Meliha Funda Afyonoğlu, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.1-44, 2021

Namdar A., Buz S., Afyonoğlu M. F.


(9) Göçmen Çocuklara Yönelik İstismar:Çocuk Ruh Sağlığına Yansımalar ve Sosyal Hizmet Müdahalesi

Göç, Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet, Tahir Emre Gencer, Bekir Güzel, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.271-289, 2021

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(10) Göçmenler Odağında Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmet Mevzuatı, Başcıllar Mehmet, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.265-282, 2021

Sakarya H., Çetinkaya Büyükbodur A.


(11) Yoksul Bireyler Odağında Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmet Mevzuatı, Mehmet Başçıllar, Editör, Nobel, Ankara, ss.187-212, 2021

MAYDA F. A., VURKUN S.


(12) Toplumsal Cinsiyete Dair Kavramlar

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Bora Aksu, İnce Şengül, Editör, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUKSAM), Ankara, ss.1-18, 2021

CANKURTARAN Ö., KELEBEK G.


(13) Türkiye'de ve Almanya'da Refakatsiz Göçmen Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmetler

TÜRK-ALMAN ÇALIŞMALARI SERİSİ II Sağlık Bilimleri Makaleleri, Hatice PARS, Editör, NOBEL, ss.326-347, 2021

ATASÜ TOPCUOĞLU R., BULGURCUOĞLU S. E.


(14) GÖÇ ALANINDA TEMEL KAVRAMLAR, KURAMLAR VE UYGULAMALAR

GÖÇ DİSİPLİNLERARASI BAKIŞ AÇISIYLA , ARDA ÖZKAN,GÜLŞAH TAŞÇI, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.1-19, 2021

Buz S.


(15) Bir İnsan Hakları Ve Sosyal Adalet Mesleği Olarak Sosyal Hizmet

Sosyal Bilimler Alanında Teori, Uygulama, Tarihsel ve Güncel Tartışmalar”, Onur Polat, Editör, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, ss.321-341, 2021

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(16) Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Aile ve Kadınlara Yönelik Hizmetler

Sosyal Hizmet Kurum ve Kuruluşları/Uluslararası Kuruluşlar , Nebile Özmen,Abdülhakim Beki, Editör, Efe Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss.210-240, 2021

Erükçü Akbaş G.


(17) Yoksul Bireyler Odağında Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmet Mevzuatı, Mehmet Başçıllar, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.187-212, 2021

Mayda F. A., Vurkun S.


(18) Yaşlı İhmal ve İstismarı

Türkiye Yaşlı Sağlığı Raporu: Güncel Durum, Sorunlar ve Kısa-Orta Vadeli Çözümler, M. Akif Karan, İ. Satman, Editör, TÜSEB Yayınları, İstanbul, ss.200-2003, 2021

H. Ertin, H. Özkaya, T. Çağlar M. Ö. T. T.


(19) Sosyal Hizmetler ve Sosyal Politika Açısından Gelen Göç ve Uyum: Değişim Odağında Bir Perspektif

Türkiye’de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum, Sallan Gül S.,Dedeoğlu,S. ve Nizam,Ö.K., Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.87-100, 2021

Atasü Topcuoğlu R.


(20) Engellilik Tarihine Sosyal Hizmet Açısından Bir Bakış

Tarih Öncesinden Günümüze Engellilik – Çok Disiplinli ve Karşılaştırmalı Bir Bakış, Yakut İpekoğlu, Hilal, Editör, Ege Yayınevi, ss.135-161, 2021

AYKARA A.


(21) Çocuk hakları yönetişiminde sivil toplum örgütlenmeleri

Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet, Sema Buz, Meliha Funda Afyonoğlu, Editör, NOBEL, Ankara, ss.155-187, 2021

ÖZTÜRK A. B., BUZ S.


(22) Sosyal Hizmet Uygulamalarında Askeri Kültürü Anlamanın Önemi

Askeri Sosyal Hizmet, Sakarya Hakan,Çetinkaya Büyükbodur Ayşin,Ademhan Tunaç Çiğdem, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.43-59, 2021

Sakarya H.


(23) Şiddet Uygulayan Erkeklerle Grupla Çalışma

Grup Çalışması, Ege Ahmet, Tekindal Melike, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.161-193, 2021

CANKURTARAN Ö., ADIGÜZEL İ. B.


(24) Analyzing the Sustainable Energy Efficiencies of European Countries

Engineering for Sustainable Development and Living: Preserving a Future for the Next Generation to Cherish, Jacqueline A. Stanger; David S-K. Ting, Editör, BrownWalker Press/Universal Publishers Inc., ss.215-244, 2021

GÖKGÖZ F., ERKUL E.


(25) Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar: Terör Mağdurları

Sosyal Hizmette Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar II, Doğan Hüseyin, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.177-207, 2021

Çetinkaya Büyükbodur A., Sakarya H.


2020

(1) HASSAS (DEZAVANTAJLI) GRUPLAR ve ÇALIŞMA HAYATI

İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları, Ali Naci Yıldız, Abdülsamet Sandal, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınevi, Ankara, ss.217-248, 2020

ŞAHAN C., IŞIKHAN V., YILDIZ A. N.


(2) Ataerkinin Tecavüz Piyonuna Kafa Tutarken Ben...

Araştırma Yolculuğundan Yansımalar - Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri, Akçay Sinan, Adıgüzel İlkay Başak, Beydili Gürbüz Eda, Editör, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, ss.133-166, 2020

ADIGÜZEL İ. B.


(3) Sistemler ve Ekolojik Uygulama

Modern Sosyal Hizmet Kuramı, Karataş Kasım, Aktaş Asuman, Uslu Büşra, Başcıllar Mehmet, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.239-272, 2020

Sakarya H.


(4) Dezavantajlı / Risk Altındaki Gruplar: Madde Bağımlıları

Dezavantajlı / Risk Altındaki Gruplar: Madde Bağımlıları, hüseyin, Editör, Nika Yyınevi, Ankara, ss.118-136, 2020

ÖZKAN Y., DANIŞMAZ SEVİN M.


(5) Welfare State in Greece

Social Policy in Southern European Countries after the Recession, Fernando de Lucas, Editör, Editorial Universitas, Madrid, ss.45-67, 2020

Atasü Topcuoğlu R.


(6) İNSANIN DEĞERİNİN KORUNMASI TALEPLERİ OLARAK İNSAN HAKLARI

TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİZMİ:KURAMDAN UYGULAMAYA, ÖZGE SANEM ÖZATEŞ GELMEZ, SELDA TAŞDEMİR AFŞAR, Editör, GAZİ, Ankara, ss.253-278, 2020

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S., TANAY AKSAÇ G.


(7) Engellilik ve Çocuk

Çocuklarla Çalışma-Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar, Paslı Figen, Aslantürk Hüsnünur, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.287-311, 2020

AYKARA A.


(8) Hikayem, Hikayen, Hikayemiz: Ölü Kadınlar Coğrafyasında Keşifsel Bir Araştırma

Araştırma Yolculuğundan Yansımalar: Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri, Sinan Akçay İlkay Başak Adıgüzel Eda Beydili, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.75-89, 2020

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(9) TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE GRUP ÇALIŞMALARI

DALGALARI AŞMAK TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE UĞRAKLAR, SELDA TAŞDEMİR AFŞAR, ÖZGE SANEM ÖZATEŞ GELMEZ, Editör, NİKA, Ankara, ss.207-242, 2020

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(10) Kent ve Engellilik Çerçevesinde Ulaşılabilir Kent Gereksinimi ve Olanakları

Kentsel Sosyal Hizmet, Buz Sema, Gencer Tahir Emre, Bolgün Cemre, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.327-355, 2020

AYKARA A.


(11) Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Sorunların Kesişiminde Türkiye’de Kadın Olmak

Literatürden Vaka Örneklerine Sosyal Sorunlar, Rumeysa AKGÜN Günce DEMİR, Editör, Nobel Kitap, Ankara, ss.63-103, 2020

ERÜKÇÜ AKBAŞ G., ORBAY İ.


(12) Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Sorunların Kesişiminde Türkiye’de Kadın Olmak

Literatürden Vaka Örneklerine Sosyal Sorunlar, Rumeysa Akgün,Günce Demir, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.63-103, 2020

Erükçü Akbaş G., Orbay İ.


(13) Social Welfare in Greece

SOCIAL POLICY IN SOUTHERN EUROPEAN COUNTRIES AFTER THE RECESSION, FERNANDO DE LUCAS, Editör, EDITORIAL UNIVERSITAS, Madrid, ss.109-122, 2020

ATASÜ TOPCUOĞLU R., CERTEL N.


(14) Hikayem, Hikayen, Hikayemiz: Ölü Kadınlar Coğrafyasında Keşifsel Bir Araştırma

Araştırma Yolculuğundan Yansımalar: Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri, Sinan Akçay,İlkay Başak Adıgüzel,Eda Beydili Gürbüz, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.167-192, 2020

Erükçü Akbaş G.


(15) Dezavantajlı/ Risk Altındaki Gruplar: Madde Bağımlıları

Sosyal Hizmette Dezavantajlı/ Risk Altındaki Gruplar, Hüseyin Doğan, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.199-228, 2020

ÖZKAN Y., DANIŞMAZ SEVİN M.


(16) Kent Özelinde Gereksinim Temellik Çocuk-Mekan Tartışmaları ve Çocuk Dostu Alan Olanakları

Kentsel Sosyal Hizmet, Sema Buz, Tahir Emre Gencer, Cemre Bolgün, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.265-300, 2020

GENCER T. E., ERKUL E., ÖZMEN M.


(17) Kent ve Yaşlılık: Yaşlı Dostlu Kentler

Kentsel Sosyal Hizmet, Sema Buz,T. Emre Gencer,Cemre Bolgün, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.301-326, 2020

Çağlar T.


(18) Welfare State Responses and Social Workers’ Attitudes towards Syrian Women in Turkey

Women, Migration and Asylum Seeking in Turkey, Lucy Williams, Editör, Palgrave Macmillan, London , London, ss.135-160, 2020

Atasü Topcuoğlu R.


(19) Yoksulluk ve Akıl Sağlığı

YOKSULLUK ve SOSYAL HİZMET, Yıldırım Filiz, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Yayınları, Erzurum, ss.1-21, 2020

ÇOBAN S., ÜNAL S., PURUTÇUOĞLU E., YÜKSEL KAPTANOĞLU İ., KALAYCIOĞLU H. S., ŞENKAL A., et al.


(20) Sosyal Hizmet Araştırması Yapmak:Bir Yolculuğun İnşası

Araştırma Yolculuğundan Yansımalar - Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri, Akçay Sinan, Adıgüzel İlkay Başak, Beydili Gürbüz Eda, Editör, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, ss.1-35, 2020

AKÇAY S., ADIGÜZEL İ. B., BEYDİLİ GÜRBÜZ E.


(21) Afet Yönetiminin Temel İlkeleri

Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Murat Yaman,Erkan Çelik, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.5-23, 2020

Çağlar T.


(22) TARİHSEL KÖKENLERİ VE GÖRÜNÜMLERİYLE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ

TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİZMİ: KURAMDAN UYGULAMAYA, ÖZGE SANEM ÖZATEŞ GELMEZ, SELDA TAŞDEMİR AFŞAR, Editör, GAZİ, Ankara, ss.47-78, 2020

MAYBEK S. D., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(23) ETİK VE HUKUKİ BİR SORUN OLARAK İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİZMİ: KURAMDAN UYGULAMAYA, ÖZGE SANEM ÖZATEŞ GELMEZ, SELDA TAŞDEMİR AFŞAR, Editör, GAZİ, Ankara, ss.279-317, 2020

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S., TANAY AKSAÇ G.


2019

(1) Sığınmacı – Göçmen LGBTİ’ler ve Sosyal Hizmet

Kuramsal ve Uygulamalı Boyutları ile Türkiye’de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler , Filiz Yaylacı Göktuna, Editör, TP Press London, London, ss.169-181, 2019

Çağlar T.


(2) Health Care Social Work in Turkey: An Evolving Field of Practice

Health Care Social Work: A Global Perspective, Ren Winnett, Rich Furman, Greg Lamphear, Douglas Epps, Editör, Oxford University Press, New York, ss.203-217, 2019

TUNCAY T.


(3) Sosyal Hizmet Uygulamasında Kuram

Sosyal Hizmet Uygulaması I, Erol Karaca, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.1-28, 2019

KARACA N., KARATAŞ K.


(4) What We Know and Do Not Know about Syrian Women’s Labor Force Participation in Turkey: Questioning the Boundaries of Knowledge

Integration Through Exploitation: Syrians in Turkey, Karatepe,İ.,Tören,T.,Yılmaz,G, Editör, Universitaet Kassel, Kassel, ss.57-70, 2019

Atasü Topcuoğlu R.


(5) Yaşlıya Bakım Verenlerle Çalışma

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet: Tüm Boyutlarıyla Kapsayıcı Bir Çerçeve, Umut yanardağ,Melek Zubaroğlu yanardağ, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.103-125, 2019

Çağlar T.


(6) Sosyal Hizmet Yöntemleri

Sosyal Hizmet Uygulaması I, Erol Karaca, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.30-49, 2019

KARACA N., KARATAŞ K.


(7) Terminal Dönem Hasta ve Ailelerinin Psikososyal İhtiyaçları ve Sosyal Çalışmacıların Rolleri

Tıbbi, Hukuki, Manevi ve Etik Boyutlarıyla Palyatif Tıp, , Editör, İSAR YAYINLARI, İstanbul, ss.219-228, 2019

TUNCAY T.