Cumhuriyet'in 100. Yılında Bağımlılıklardan Uzak Özgür Gençlik Paneli
6 Kasım Pazartesi Günü Saat 09.30'da Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşecek panelin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyetin İlk 100 Yılında Sosyal Hizmette Gündem: Psikopatoloji
30 Ekim Pazartesi Günü Saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleşecek panelin detaylarına ulaşmak için tıklayınız.
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Covid 19 Özel Sayısı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN'in özel sayı editörleri olduğu Toplum ve Sosyal Hizmet Covid 19 Özel Sayı tam metnine ulaşmak için tıklayınız
Deprem ve Benzeri Afetlerde Telefonla İletişim Nasıl Olmalıdır?
İzlemek için "devam" seçeneğine tıklayınız.
Deprem ve Benzeri Afetlere İlişkin Yararlı Bilgiler
Ulaşmak için "devam" seçeneğine tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Social Work
Araştırma Görevlileri
İlkay Başak Adıgüzel, Dr. Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele, grupla sosyal çalışma, psikodrama, cinsel saldırı sonrası travma ve iyileşme, sosyal çalışma kuram ve uygulamaları, nitel araştırma.

Telefon: (0312) 297 63 63 (409)
E-posta: basakadiguzel@hacettepe.edu.tr

Ercem Erkul, Dr. Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Çocuk yoksulluğu, Çocuk refahı, İklim değişikliği, Sosyal politika, Bilişim sistemleri.

Telefon: (0312) 297 63 63 (123)
E-posta: eerkul@hacettepe.edu.tr

Çağrı Sevin, Dr. Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet, sanatla terapi, çocuk ve gençlik refahı.

Telefon: (0312) 297 63 63 (150)
E-posta: cgsevin@hacettepe.edu.tr

Gökhan Topçu, Dr.Arş.Gör

Çalışma Alanları: Toplumsal cinsiyet, Sosyal politika, Erkeklik

Telefon: (0312) 297 63 63 (133)
E-posta: gokhant@hacettepe.edu.tr


Gizem Akoğlu, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Erkeklik çalışmaları, toplumsal cinsiyet, yaratıcı drama

Telefon: (0312) 297 63 63 (131)
E-posta: akoglugizem@gmail.com , gizemakoglu@hacettepe.edu.tr

  Merve Nur Bozkurt Karalı, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Ailelerle sosyal hizmet, Aile danışmanlığı, Yaratıcı drama, Onkolojik sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (142)
E-posta: merve.bozkurt@hacettepe.edu.tr mervenurbzkrt@gmail.com

 

Meryem Danışmaz Sevin, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312)297 63 63 (144)
E-posta: meryemdanismaz@hacettepe.edu.tr


Ali Dikmen, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (125)
E-posta: ali.dkmn@hotmail.com

  Yasemin Ertan Koçak, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (128)
E-posta: yasemin.ertan@hacettepe.edu.tr

Özlem Gözen, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (121)
E-posta: gznozlem@gmail.com

  Rukiye İnekçi Avan, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (146)
E-posta: rukiyeinekci@gmail.com , rukiyeinekci@hacettepe.edu.tr

F. Anıl Mayda, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Spor ve sosyal hizmet, spor sosyal hizmeti, çocuğa yönelik şiddet, bağlanma

Telefon: (0312) 297 63 63 (124)
E-posta: anilmayda@gmail.com, anilmayda@hacettepe.edu.tr

Ecem Naz Nazlıer, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Yaşlılık, Alzheimer hastalığı, sosyal hizmet eğitimi, sosyal hizmette yaratıcı drama kullanımı, oyunla iletişim

Telefon: (0312) 297 63 63 (142)
E-posta: ecemnazlier@gmail.com

İsmail Orbay, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Tıbbi ve onkolojik sosyal hizmet, Feminist sosyal hizmet, Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları

Telefon: (0312) 297 63 63 (128)
E-posta: ismailorbay@yahoo.com , ismailorbay@hacettepe.edu.tr

Hakan Sakarya, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: göç, ruh sağlığı, askeri sosyal hizmet, çocuk refahı, sosyal politika, sosyal hizmet eğitimi

Telefon: (0312) 297 63 63 (146)
E-posta: hakansakarya@hacettepe.edu.tr

Merve Yıldız, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: 

Telefon: (0312) 297 63 63 ( )
E-posta: yildiz.merve@hacettepe.edu.tr