Dünya Sosyal Hizmet Günü
2024 Dünya Sosyal Hizmet Günü etkinliği 22 Mart 2024 saat 10:00'da İİBF Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
11 Mart tarihine ertelenen "Dünyada Kadın Hakları Hareketi: Oy Hakkından Tam Eşitlik Taleplerine" etkinliğinin afişine ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyet'in 100. Yılında Bağımlılıklardan Uzak Özgür Gençlik Paneli
6 Kasım Pazartesi Günü Saat 09.30'da Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılaına ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyetin İlk 100 Yılında Sosyal Hizmette Gündem: Psikopatoloji
30 Ekim Pazartesi Günü Saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız.
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Covid 19 Özel Sayısı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN'in özel sayı editörleri olduğu Toplum ve Sosyal Hizmet Covid 19 Özel Sayı tam metnine ulaşmak için tıklayınız
Araştırma Görevlileri
İlkay Başak Adıgüzel, Dr. Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Kadına yönelik erkek şiddetiyle mücadele, grupla sosyal çalışma, psikodrama, cinsel saldırı sonrası travma ve iyileşme, sosyal çalışma kuram ve uygulamaları, nitel araştırma.

Telefon: (0312) 297 63 63 (409)
E-posta: basakadiguzel@hacettepe.edu.tr

Ercem Erkul, Dr. Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Çocuk yoksulluğu, Çocuk refahı, İklim değişikliği, Sosyal politika, Bilişim sistemleri.

Telefon: (0312) 297 63 63 (123)
E-posta: eerkul@hacettepe.edu.tr

Çağrı Sevin, Dr. Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Klinik sosyal hizmet, sanatla terapi, çocuk ve gençlik refahı.

Telefon: (0312) 297 63 63 (150)
E-posta: cgsevin@hacettepe.edu.tr

Gizem Akoğlu, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Erkeklik çalışmaları, toplumsal cinsiyet, yaratıcı drama

Telefon: (0312) 297 63 63 (131)
E-posta: akoglugizem@gmail.com , gizemakoglu@hacettepe.edu.tr

  Merve Nur Bozkurt Karalı, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Ailelerle sosyal hizmet, Aile danışmanlığı, Yaratıcı drama, Onkolojik sosyal hizmet

Telefon: (0312) 297 63 63 (142)
E-posta: merve.bozkurt@hacettepe.edu.tr mervenurbzkrt@gmail.com

 

Meryem Danışmaz Sevin, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:


Telefon: (0312)297 63 63 (144)
E-posta: meryemdanismaz@hacettepe.edu.tr


Ali Dikmen, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (125)
E-posta: ali.dkmn@hotmail.com

  Yasemin Ertan Koçak, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (128)
E-posta: yasemin.ertan@hacettepe.edu.tr

Özlem Gözen, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (121)
E-posta: gznozlem@gmail.com

  Rukiye İnekçi Avan, Arş.Gör.

Çalışma Alanları:

Telefon: (0312) 297 63 63 (146)
E-posta: rukiyeinekci@gmail.com , rukiyeinekci@hacettepe.edu.tr

F. Anıl Mayda, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Spor ve sosyal hizmet, spor sosyal hizmeti, çocuğa yönelik şiddet, bağlanma

Telefon: (0312) 297 63 63 (124)
E-posta: anilmayda@gmail.com, anilmayda@hacettepe.edu.tr

Ecem Naz Nazlıer, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Yaşlılık, Alzheimer hastalığı, sosyal hizmet eğitimi, sosyal hizmette yaratıcı drama kullanımı, oyunla iletişim

Telefon: (0312) 297 63 63 (142)
E-posta: ecemnazlier@gmail.com

İsmail Orbay, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: Tıbbi ve onkolojik sosyal hizmet, Feminist sosyal hizmet, Kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları

Telefon: (0312) 297 63 63 (128)
E-posta: ismailorbay@yahoo.com , ismailorbay@hacettepe.edu.tr

Hakan Sakarya, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: göç, ruh sağlığı, askeri sosyal hizmet, aile ve çocuk refahı, sosyal politika, sosyal hizmet eğitimi

Telefon: (0312) 297 63 63 (146)
E-posta: hakansakarya@hacettepe.edu.tr

Merve Yıldız, Arş.Gör.

Çalışma Alanları: 

Telefon: (0312) 297 63 63 ( )
E-posta: yildiz.merve@hacettepe.edu.tr