Dünya Sosyal Hizmet Günü
2024 Dünya Sosyal Hizmet Günü etkinliği 22 Mart 2024 saat 10:00'da İİBF Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
11 Mart tarihine ertelenen "Dünyada Kadın Hakları Hareketi: Oy Hakkından Tam Eşitlik Taleplerine" etkinliğinin afişine ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyet'in 100. Yılında Bağımlılıklardan Uzak Özgür Gençlik Paneli
6 Kasım Pazartesi Günü Saat 09.30'da Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılaına ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyetin İlk 100 Yılında Sosyal Hizmette Gündem: Psikopatoloji
30 Ekim Pazartesi Günü Saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız.
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Covid 19 Özel Sayısı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN'in özel sayı editörleri olduğu Toplum ve Sosyal Hizmet Covid 19 Özel Sayı tam metnine ulaşmak için tıklayınız
Makaleler

2023(6) 2022(29) 2021(38) 2020(29) 2019(35)


2023

(1) Experiences of Social Service Professionals Working with Sex Workers: Unsung Heroes

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH , cilt.0, sa.0, ss.1-14, 2023 (SSCI)

Orbay İ., Küçükkaraca N.


(2) Examining the Factors Affecting the Voluntary Participation and Effects of Volunteering in the Child Welfare in Türkiye*

Journal of Social Service Research , cilt.49, sa.1, ss.23-41, 2023 (SSCI)

Aslan H., TUNCAY T.


(3) İnternet Bağımlılığı Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Grup Terapileri

Bağımlılık Dergisi , cilt.24, sa.4, ss.528-538, 2023 (Hakemli Dergi)

KÜÇÜKKARACA N., PAK H.


(4) Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuklara Hizmet Sunan Çocuk İzlem Merkezleri Üzerine Bir Araştırma

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.34, sa.2, ss.381-403, 2023 (Hakemli Dergi)

KÖK H., ERBAY E.


(5) Perception and attitudes about military social work in Türkiye

Social Work Education , 2023 (ESCI)

Sakarya H., Şahin F.


(6) Madde Bağımlılarının ve Ailelerinin Bağımlılıkla Mücadele Deneyimlerinin İncelenmesi

Bağımlılık Dergisi , cilt.24, sa.2, ss.207-226, 2023 (Hakemli Dergi)

Nalbantoğlu İ., TUNCAY T.


2022

(1) "They taught us not only our rights as women, but also how to live." Gender-based violence and empowerment experiences of Syrian women in Turkey and the role of women and girls safe spaces: A qualitative study

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL , cilt.43, ss.946-963, 2022 (SSCI)

ALBAYRAK H., CANKURTARAN Ö., Bahar-Ozvaris S., Erdost T.


(2) The Complexity of Military Bereavement in Gender Regime: Experiences of Turkish Martyr Spouses

OMEGA-JOURNAL OF DEATH AND DYING , cilt.85, sa.4, ss.812-836, 2022 (SSCI)

Tunac C. A., KÜÇÜKKARACA N.


(3) Examination of university students' attitudes towards older people: the case of social work education

EDUCATIONAL GERONTOLOGY , cilt.48, ss.237-249, 2022 (SSCI)

Ayguler E., BUZ S.


(4) Factors Affecting the Psychological Distress among Turkish Midlife White-Collar Unemployed in the Covid-19 Period

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH , cilt.48, sa.2, ss.200-213, 2022 (SSCI)

HATİPOĞLU E., TUNCAY T.


(5) Experiences of Divorced Women Subject to Domestic Violence in Turkey

JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE , cilt.37, sa.5-6, ss.2443-2466, 2022 (SSCI)

Kelebek-Kucukarslan G., CANKURTARAN Ö.


(6) The depth of trauma: The children left behind after femicide in Turkey

INTERNATIONAL SOCIAL WORK , cilt.65, sa.1, ss.110-123, 2022 (SSCI)

Akbas G., Karataş K.


(7) Compassion Fatigue in Informal Caregivers of Children with Cancer; a Section from Turkey

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH , cilt.37, sa.8, ss.729-743, 2022 (SSCI)

Orbay I., Baydur H., Uçan G.


(8) Health Beliefs in Association with Behaviors in Compliance with COVID-19 Public Health Guidelines: A Cross-sectional Study

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH , cilt.37, sa.1, ss.14-27, 2022 (SSCI)

Can F., Ergul-Topcu A., Topçu G.


(9) Are they waiting for the welfare state or Godot? Reflections from people who lost their jobs or incomes during Covid-19 pandemic in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL WORK , cilt.25, sa.6, ss.1045-1056, 2022 (SSCI)

GENCER T. E., SELÇUK O., ALBAYRAK H., FIRAT E., DEMİRÖZ F.


(10) Relationship between psychosocial characteristics and asthma management self-efficacy of caregiver mothers: a pilot study of pediatric asthma management in Turkey

HEALTH CARE FOR WOMEN INTERNATIONAL , cilt.43, sa.6, ss.620-641, 2022 (SSCI)

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(11) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Araştırmanın Yöntem Bölümüne İlişkin Öz-Yeterlikleri ve Araştırma Yapmaya Yönelik Kaygı Düzeyleri

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , cilt.40, sa.2, ss.440-463, 2022 (Hakemli Dergi)

Yılmaz B., Karataş K.


(12) Barriers to Reporting Intimate Partner Violence (IPV) By Syrian Women Refugees: A Case Study of Syrian Women Refugees in Ankara-Turkey. Aile İçi Şiddete Maruz Kalan Suriyeli Sığınmacı Kadınların Resmi Kurumlardan Yardım Aramama Nedenleri: Ankara'daki Suriyeli Sığınmacı Kadınlar Örneği.

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.33, sa.2, ss.387-405, 2022 (Hakemli Dergi)

CANKURTARAN Ö., Mohammed HASSAN M. K.


(13) Investigation Of The Future Expectations Of Adolescents With An Ecological Approach: A Mixed Method Research Ergenlerİn Gelecek Beklentİlerİnİn Ekolojİk Yaklaşimla İncelenmesİ: Bİr Karma Yöntem Araştirmasi

Milli Egitim , cilt.51, sa.233, ss.97-125, 2022 (Scopus)

Ege A., ERBAY E.


(14) TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELEDE UYGULANAN SOSYALYARDIMLAR

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.2, sa.2, ss.219-236, 2022 (Hakemli Dergi)

Özsoy D., Karataş K.


(15) Alkol/Madde Kullanım Bozukluğu Olan Bireylerin Tedavi Süreci ve Taburculuk Sonrası Gereksinimleri Üzerine Bir Araştırma: Ankara AMATEM Örneği

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.33, sa.2, ss.437-462, 2022 (Hakemli Dergi)

Gündüz Türkeş S., Buz S.


(16) Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Aktif Vatandaşlık Öz Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2022 (Hakemli Dergi)

YÜCEL İ., BUZ S.


(17) ŞİZOFRENİ TANISI OLAN ANNELERİN BEBEKLERİ İLE İLİŞKİSİ

CURRENT APPROACHES IN PSYCHIATRY , cilt.14, sa.3, ss.427-436, 2022 (Hakemli Dergi)

Çetinkaya Büyükbodur A., Sakarya H., Kılıçlı A.


(18) The Effectiveness of a Brief Mindfulness-Based Program for Social Work Students in Two Separete modules:Traditional and online

Journal Of Evidence-Based Social Work , cilt.19, sa.1, ss.42-63, 2022 (Hakemli Dergi)

HOSSEINZADEH ASL N., İL S.


(19) Bağımlılık Rehabilitasyonunda Sosyal Hizmet Uygulamaları: Erenköy BAHAR Modeli

BAGIMLIK DERGISI , cilt.23, ss.221-232, 2022 (Hakemli Dergi)

Şamar B., BUZ S.


(20) ROMANTİK PARTNER ÇATIŞMA ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

NESNE PSIKOLOJI DERGISI , cilt.10, sa.25, ss.438-455, 2022 (Hakemli Dergi)

Can F., Ergül Topçu A., Topçu G.


(21) TÜRKİYE’DE COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE YAŞLILARA YÖNELİK AYRIMCILIK: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , cilt.15, sa.4, ss.930-948, 2022 (Hakemli Dergi)

Çağlar T., Özkan Boyraz G.


(22) Göçmen ve Mültecilerin Sosyal Uyum Süreçlerinin Göçmenler Tarafından Kurulmuş Sivil Toplum Örgütü Yöneticilerinin Gözünden Değerlendirilmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.33, sa.3, ss.913-936, 2022 (Hakemli Dergi)

Ayyıldız A. A., Karataş K.


(23) Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı ile Sosyal Beceriler Arasındaki İlişki

BAGIMLIK DERGISI , cilt.23, sa.3, ss.266-274, 2022 (Hakemli Dergi)

Aslan H., Başcıllar M., Karataş K.


(24) Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Koruyucu Aile Sistemi: Fırsatlar ve Güçlükler

Türkiye sosyal hizmet araştırmaları , cilt.6, sa.1, ss.83-99, 2022 (Hakemli Dergi)

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(25) Hükümlü Ailelerinin Baş Etme Stratejileri

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.33, sa.3, ss.777-798, 2022 (Hakemli Dergi)

Doğan B. K., Karataş K.


(26) Sosyo-Kültürel Entegrasyon ve Aidiyet: Ankara’daki Suriyelilerin Deneyimleri Bağlamında Bir Değerlendirme

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.33, sa.2, ss.509-536, 2022 (Hakemli Dergi)

Çevik H., Buz S.


(27) The Effectiveness of a Brief Mindfulness-Based Program for Social Work Students in Two Separate Modules: Traditional and Online

JOURNAL OF EVIDENCE-BASED SOCIAL WORK , cilt.19, sa.1, ss.42-63, 2022 (ESCI)

Asl N. R. H., İL S.


(28) Göç sürecinde ergen olmak

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , cilt.12, sa.3, ss.2797-2822, 2022 (Hakemli Dergi)

DOĞAN H., BUZ S.


(29) Levels of Stress, Depression and Social Support of People Care Alzheimer Patients

Journal of Drug and Alcohol Research , cilt.11, sa.3, 2022 (Scopus)

ERBAY E.


2021

(1) Effectiveness of Group Interpersonal Psychotherapy Among Women with Major Depression in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GROUP PSYCHOTHERAPY , cilt.71, sa.1, ss.180-202, 2021 (SSCI)

ORAL M., TUNCAY T.


(2) The Quality of Life, Depression Levels and Coping Styles of Patients on Kidney Transplant Waiting List

SOCIAL WORK IN PUBLIC HEALTH , cilt.36, sa.4, ss.432-447, 2021 (SSCI)

ERBAY E., Arslan K., HATİPOĞLU E., YILDIRIM T.


(3) Gender inequality, the welfare state, disability, and distorted commodification of care in Turkey

New Perspectives On Turkey , cilt.35, sa.1, ss.1-36, 2021 (SSCI)

Atasü Topcuoğlu R.


(4) DEZAVANTAJLI BÖLGEDE ÇALIŞAN MESLEK ELEMANLARININ KAMUSAL SOSYAL HİZMET SUNUMUNA İLİŞKİN ALGILARI

ekev-akademi-dergisi , cilt.0, sa.88, ss.35-52, 2021 (Hakemli Dergi)

CANKURTARAN Ö., Ayyıldız A. A.


(5) Türkiye’deki Sığınmacı İstihdamının Beşerî Sermaye Açısından Değerlendirilmesi

Sosyoekonomi , 2021 (ESCI)

AYGÜLER E., AYALP M. Ç., Yetkin Acer D., BUZ S.


(6) Cinsel İstismara Maruz Bırakılan Çocuğa Yönelik Danışmanlık Tedbiri: Güçlendirme Yaklaşımı Temelinde Bir Vaka Sunumu

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.32, sa.4, ss.1587-1606, 2021 (Hakemli Dergi)

ERÜKÇÜ AKBAŞ G., TÜRKMEN M.


(7) Sosyal Hizmet Bölümü Öğrencilerinin Suriyelilere Yönelik Tutumu: Türkiye’nin Yedi Bölgesinde Yedi İl Örneklemi

Toplum ve Sosyal Hizmet , 2021 (Hakemli Dergi)

AFYONOĞLU M. F., BUZ S.


(8) Sosyal Hizmet ve Bilinçli Farkındalık Uygulamaları

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.32, sa.2, ss.643-659, 2021 (Hakemli Dergi)

Hosseinzadeh ASL N. R., Dölek K., İL S.


(9) An Evaluation on Employment of Asylum Seekers in Turkey in terms of Human Capital

SOSYOEKONOMI , cilt.29, sa.47, ss.159-180, 2021 (ESCI)

AYGÜLER E., Ayalp M. C., Yetkin-Aker D., BUZ S.


(10) Dynamics of Child Marriages among Syrian and Afghan Refugees in Turkey

JOURNAL OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES , cilt.25, sa.1, ss.251-269, 2021 (Hakemli Dergi)

Öztürk A. B., Albayrak H., Karataş K., Aslan H.


(11) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Covid-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime Yönelik Değerlendirmeleri: Türkiye’nin Yedi Bölgesinde Yedi İl Örneklemi

Toplum ve Sosyal Hizmet , 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S., AFYONOĞLU M. F.


(12) TÜRKİYE’DE SIĞINMACI ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE İLİŞKİN ENGELLERİN FENOMENOLOJİK YAKLAŞIMLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Milli Eğitim , 2021 (Scopus)

SELÇUK O., GÜZEL B., BUZ S.


(13) LONDRA’DAKİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN TÜRKİYELİ GÖÇMENLERİN ENTEGRASYONU KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi , 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S.


(14) TÜRKİYE’DE KORUYUCU AİLE HİZMETLERİNE YÖNELİK UZMAN GÖRÜŞLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.20, sa.40, ss.439-492, 2021 (Hakemli Dergi)

ERBAY E., ÇALIŞ N.


(15) DUCHENNE MUSKÜLER DİSTROFİLİ HASTALARINA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN BAKIM YÜKÜ VE AİLE YILMAZLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi , cilt.18, sa.18, ss.1-18, 2021 (Hakemli Dergi)

Atasü Topcuoğlu R.


(16) Suriyeli Kadınlarla Yapılan Evliliklerin Medyadaki Görünümü: Sosyal Hizmette Savunuculuk için Bir Çağrı

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.33, sa.2, ss.537-562, 2021 (Hakemli Dergi)

Certel N., Atasü Topcuoğlu R.


(17) BUGÜNÜN TÜRKİYE’SİNDE GÖÇ GERÇEĞİ: KÜRESEL HAREKETLİLİĞİN NERESİNDEYİZ?

İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.13, sa.2, ss.473-500, 2021 (Hakemli Dergi)

Karataş K., Ayyıldız A. A.


(18) Barriers in Achieving Social Cohesion: A Qualitative Study

JOURNAL OF ECONOMY CULTURE AND SOCIETY , sa.63, ss.339-357, 2021 (ESCI)

AYGÜLER E., BUZ S., GÜZEL B.


(19) TEMEL BİR İNSAN HAKKI OLARAK ENGELLİ BİREYLERİN EĞİTİM HAKKI: ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ VELİLERİNİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

International Journal of Social & Humanities Sciences Research , cilt.8, sa.76, ss.2638-2652, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(20) Eroin Arkadaşlığı: Çevresi İçerisinde Birey Perspektifi İle Madde Bağımlılarının Yaşam Deneyimleri

Bağımlılık Dergisi , cilt.22, sa.1, ss.65-75, 2021 (Hakemli Dergi)

Danışmaz Sevin M., Erbay E.


(21) Zorunlu Göçe Maruz Kalan Bireylerin Psikososyal İyilik Hali

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.32, ss.227-250, 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S., DİKMEN A.


(22) KÜRESELLEŞME, HAREKETLİLİK VE SOSYAL HİZMET: “DÜZENSİZ” GÖÇ VE ULUSÖTESİ SOSYAL HİZMET UYGULAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2021 (Hakemli Dergi)

ŞATIROĞLU GÜLDALI P., BUZ S.


(23) buzdolabında arana mutluluk: Covit-19 küresel salgın sürecinde depresyon, anksiyete ve stresin duygusal yeme bozukluğuna etkisi

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.1, ss.183-200, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZKAN Y., DANIŞMAZ SEVİN M., Avcı Ü. E.


(24) Mültecilere Yönelik Kalıcı Çözümlerden Biri Olarak Gönüllü Geri Dönüş

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S., KORÇ S.


(25) Almanya ve Türkiye’de Karşılaştırmalı Olarak Çocuk Koruma Politikaları: Türkiye’de Çocuk Koruma Hizmetlerinin Sivil Yüklenicilere Kısmen Devredilmesine Yönelik Bir Öneri

Turkish Studies and Social Sciences , cilt.16, sa.6, ss.1967-1985, 2021 (Hakemli Dergi)

DOĞAN B., ÖZKAN Y.


(26) COVID-19’la Mücadelenin Aktif Özneleri Olarak Gençler: Salgına Karşı Dünyadan İyi Uygulama Örnekleri

Gençlik Araştırmaları Dergisi , cilt.9, ss.102-119, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(27) KRONİK ÜVEİT HASTALIĞI OLAN ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNE İLİŞKİN DENEYİMLERİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi , cilt.0, sa.17, ss.38-58, 2021 (Hakemli Dergi)

YANARDAĞ R., ÖZKAN Y., YALÇINDAĞ F. N.


(28) TEK EBEVEYNLİ HANELERDEKİ KADINLARIN ROL VE SORUMLULUKLARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE DENEYİMLEDİKLERİ GÜÇLÜKLER

Akademik Hassasiyetler , 2021 (Hakemli Dergi)

DEMİREL B., BUZ S.


(29) Orduda Sosyal Hizmet: Terör Gazilerinin Depresyon ve Yaşam Doyumunun Değerlendirilmesi

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.32, sa.1, ss.23-40, 2021 (Hakemli Dergi)

BAŞCILLAR M., KARATAŞ K.


(30) Bir İfşa Mekanı Olarak Kadınlar Kulübü Örneğinde Cinsel Şiddetin Online İfşası ve İfşalara Verilen Tepkiler

Fe Dergi , cilt.13, sa.1, ss.28-41, 2021 (Hakemli Dergi)

CANKURTARAN Ö., Şaldırdak G. A.


(31) Şizofreni Tanısı Almış Bireylerin İstihdamı

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S., NAZLIER KESER E. N., MAYDA F. A., AKOĞLU G.


(32) MADDE KULLANAN 13-18 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARI İLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ

JOURNAL of SOCIAL and HUMANITIES SCIENCES RESEARCH , cilt.8, sa.73, ss.2080-2096, 2021 (Hakemli Dergi)

YANARDAĞ R., ÖZKAN Y.


(33) ERGEN EBEVEYNLERİNİN MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU SORUNUNA İLİŞKİN ALGISI

SOCIAL SCIENCE DEVELOPMENT JOURNAL , cilt.6, sa.25, ss.15-31, 2021 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(34) Effects of Social Support Levels and Caregiver Burden on Quality of Life of Caregivers of Patients with Alzheimer’s Disease

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ , cilt.8, sa.3, ss.478-486, 2021 (Hakemli Dergi)

ERBAY E., YILDIRIM B., BAYDUR H.


(35) TÜRKİYE’DE AİLE SOSYAL POLİTİKASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , cilt.0, sa.45, ss.173-183, 2021 (Hakemli Dergi)

HOSSEINNEZHAD HENDVARI F., KARATAŞ K.


(36) Otizmli Çocuğa Sahip Ailelerin Yaşadıkları Zorluklara İlişkin Deneyimleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , cilt.18, sa.43, ss.6682-6707, 2021 (Hakemli Dergi)

TOPER F., ÖZKAN Y.


(37) Şizofreni Tanısı Konulan Bireylerin İstihdamı

Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry , cilt.13, sa.1, ss.93-108, 2021 (Hakemli Dergi)

BUZ S., NAZLIER KESER E. N., MAYDA F. A., AKOĞLU G.


(38) İşsizlerde Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Dünya Değerler Araştırması Verisinden Türkiye Analizi

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.32, ss.567-587, 2021 (Hakemli Dergi)

HATİPOĞLU E., TUNCAY T.


2020

(1) Child welfare workers' resilience and coping styles in Ankara, Turkey

INTERNATIONAL SOCIAL WORK , cilt.63, sa.5, ss.597-611, 2020 (SSCI)

GENÇ B., BUZ S.


(2) Hak Temelli Yaklaşım Bağlamında Sivil Toplum Örgütlerinin Sosyal Yardımları Ankara Ve İstanbul Örnekleri (2020).

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , cilt.20, sa.48, ss.715-757, 2020 (Hakemli Dergi)

Atatanır H., Karataş K.


(3) Sosyal Demokrat Refah Devletlerinde Çocuklara Yönelik Sosyal Koruma İstatistiklerinin İncelenmesi

Çocuk ve Medeniyet , cilt.5, sa.9, ss.137-157, 2020 (Hakemli Dergi)

ERKUL E.


(4) ANKARA’DA ÇOCUK SUÇLULUĞU: EMNİYET ÇOCUK ŞUBEYE GELEN OLGULAR ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt.24, sa.1, ss.137-156, 2020 (Hakemli Dergi)

Karataş K., Erükçü Akbaş G., Gülhan Orhan M.


(5) Cinsel İstismara Maruz Kalan Türk Vatandaşı ve Mülteci Çocukların Durumu

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.20, sa.4, ss.107-132, 2020 (Hakemli Dergi)

Karataş K., Aslan H., Albayrak H., Öztürk A. B.


(6) Çocuk Refahı Çalışanlarının Farklı Sosyal Hizmet Sunum Modellerindeki Deneyimleri: Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu İle Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Dönemleri

Toplum ve Sosyal Hizmet , 2020 (Hakemli Dergi)

BUZ S., Ayyıldız A. A.


(7) Jane Addams’xxın Unutulan Mirasını Hatırlamak: Sosyal Hizmet Uygulaması Bağlamında Sporun Gücü ve Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.31, sa.3, ss.1278-1306, 2020 (Hakemli Dergi)

Mayda F. A.


(8) Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar ile Sosyal Destek Algısını Geliştirmeye Yönelik Grup Çalışması

Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi , cilt.4, sa.3, ss.28-36, 2020 (Hakemli Dergi)

DOĞAN B. K., ÖZTÜRK A. B.


(9) EKOLOJİK SOSYAL HİZMET PERSPEKTİFİNDE SU GÜVENSİZLİĞİ

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.31, sa.4, ss.1786-1808, 2020 (Hakemli Dergi)

Tok M. G., Orbay İ.


(10) TÜRKİYE’DE YOKSULLUKLA MÜCADELE POLİTİKALARININHUKUKİ ÇERÇEVESİ

RESEARCH STUDIES ANATOLIA JOURNAL , cilt.3, sa.1, ss.107-120, 2020 (Hakemli Dergi)

Özsoy D., Karataş K.


(11) Emek Araştırma Dergisi

Emek Araştırma Dergisi , cilt.11, sa.18, ss.77-96, 2020 (Hakemli Dergi)

GÜLER AYDIN D., Karaçay H., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(12) A Qualitative Study for Understanding the Professionals Working with Children Exposed to Neglect and Abuse

Turkish Studies-Social Sciences , cilt.15, sa.1, ss.49-63, 2020 (Hakemli Dergi)

ALBAYRAK H., CANKURTARAN Ö.


(13) Meme Kanseri Hastası Yoksul Kadınlarda Başetme Süreçlerinin İncelenmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi , cilt.16, ss.23-42, 2020 (Hakemli Dergi)

LOTFI S., KARATAŞ K.


(14) Türkiye’de Yoksullukla Mücadele Politikalarının Uzmanların Gözüyle Değerlendirilmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.22, sa.4, ss.989-1004, 2020 (Hakemli Dergi)

Özsoy D., Karataş K.


(15) SOSYAL HİZMET UZMANLARININ MESLEKİ İLETİŞİMLERİNDE İNSAN HAKLARI DİLİNİN İNŞASI: BİR METAFOR ARAŞTIRMASI

KÜLTÜR VE İLETİŞİM , cilt.23, sa.45, ss.87-117, 2020 (Hakemli Dergi)

ÖNGEN Ç., HATİBOĞLU B., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(16) Onkolojik Sosyal Hizmet ve Bilinçli Farkındalık

Turkish Studies-Social Sciences , cilt.15, sa.5, ss.2471-2482, 2020 (Hakemli Dergi)

Dölek K., Hosseinzadeh ASL N. R., İl S.


(17) Danışman Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye Uyarlama Çalışması

Türkiye Klinikleri , cilt.5, sa.3, ss.616-624, 2020 (Hakemli Dergi)

BOZKURT KARALI M. N., ÖZKAN Y.


(18) PALYATİF BAKIM HASTALARINA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNDE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.31, sa.4, ss.1437-1458, 2020 (Hakemli Dergi)

KARAKAYA C., IŞIKHAN V.


(19) Turkey's Health and Social Expenditures: A Retrospective Comparative Study from the Perspective of Social Work

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES , cilt.15, sa.1, ss.185-208, 2020 (ESCI)

ERKUL E., Yildirim B.


(20) Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki İletişimlerinde İnsan Hakları Dilinin İnşası: Bir Metafor Araştırması

Kültür ve İletişim , cilt.23, sa.45, ss.87-117, 2020 (Hakemli Dergi)

ÖNGEN Ç., HATİBOĞLU B., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(21) Evden Kaçan Çocuklar: Ankara’da Çocuk Şubeye Getirilen Çocuklar Üzerinden Bir Değerlendirme

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.31, sa.3, ss.960-984, 2020 (Hakemli Dergi)

Karataş K., Akbaş E., Erükçü Akbaş G., Çamuşcu E.


(22) MEME KANSERİ HASTASI YOKSUL KADINLARDA BAŞ ETME SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ

Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi , cilt.0, sa.16, ss.23-42, 2020 (Hakemli Dergi)

Lotfi S., Karataş K.


(23) Kadın cinayetleri sonrası geride kalan çocuklar ve bakımveren kardeşlerin baş etme stratejileri

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.31, sa.1, 2020 (Hakemli Dergi)

Erükçü Akbaş G., Karataş K.


(24) Türkiye’de Koruyucu ve Önleyici Ruh Sağlığı Uygulamaları: Sosyal Hizmet Uzmanları ve Hastaların Deneyimlerine Dair Nitel Bir Araştırma

Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar , 2020 (Scopus)

GÖZEN Ö., BUZ S.


(25) GÜÇLENMEYİ GÜÇ, GÜÇSÜZLÜK, BASKI VE GÜÇ İLİŞKİLERİ TEMELİNDE ANLAMAK

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.31, sa.4, ss.1913-1939, 2020 (Hakemli Dergi)

Cankurtaran Ö., Akoğlu G., Sakarya H.


(26) CHILD WASTE PICKERS IN A SOUTH-EASTERN CITY IN TURKEY

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.31, sa.2, 2020 (Hakemli Dergi)

ERBAY E., AKBAŞ E.


(27) Türkiye’nin Sağlık ve Sosyal Harcamaları: Sosyal HizmetPerspektifinden Retrospektif Karşılaştırmalı Bir Çalışma

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES , cilt.15, sa.1, ss.185-208, 2020 (ESCI)

ERKUL E., YILDIRIM B.


(28) Sermaye Birikim RejimlerininOluşum ve Gelişim Sürecinde Kadın Emeği ve Hareket,

Emek Araştırma Dergisi , cilt.11, sa.18, ss.77-96, 2020 (Hakemli Dergi)

GÜLER AYDIN D., KARAÇAY H., ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(29) Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalığa İlişkin Duyarlılıklarının İncelenmesi

Gençlik Araştırmaları Dergisi , cilt.8, ss.75-91, 2020 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


2019

(1) Investigating the energy efficiencies of European countries with super efficiency model and super SBM approaches

ENERGY EFFICIENCY , cilt.12, sa.3, ss.601-618, 2019 (SCI-Expanded)

Gokgoz F., ERKUL E.


(2) Pathways from Personal towards Professional Values: Structured Small-Group Work with Social Work Students

EDUCATION AS CHANGE , cilt.23, 2019 (SSCI)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S., ÖNGEN Ç., HATİBOĞLU B.


(3) Media Discussion on the Naturalization Policy for Syrians in Turkey

INTERNATIONAL MIGRATION , cilt.57, sa.2, ss.283-297, 2019 (SSCI)

Atasu-Topcuoglu R.


(4) Syrian Refugee Entrepreneurship in Turkey: Integration and the Use of Immigrant Capital in the Informal Economy

SOCIAL INCLUSION , cilt.7, sa.4, ss.200-210, 2019 (SSCI)

ATASÜ TOPCUOĞLU R.


(5) Elder Abuse in Turkey and Associated Risk Factors

JOURNAL OF SOCIAL SERVICE RESEARCH , cilt.45, sa.5, ss.739-749, 2019 (SSCI)

DAŞBAŞ S., IŞIKHAN V.


(6) ATTITUDES OF PROFESSIONALS IN NURSING HOMES AND SOCIAL SERVICE CENTERS TO THE ELDERLY: THE ANKARA EXAMPLE

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI , cilt.22, sa.4, ss.494-503, 2019 (SCI-Expanded)

BUZ S., GÖZEN Ö., ERTAN KOÇAK Y.


(7) Value conflict resolution strategies of social work students in Turkey

JOURNAL OF SOCIAL WORK , cilt.19, sa.1, ss.142-161, 2019 (SSCI)

HATİBOĞLU EREN B., Gelmez Ö. S., ÖNGEN Ç.


(8) TÜRKİYE’DE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİ BİREYLERİN MESLEKİ EĞİTİMİ VE İSTİHDAMI: TOPLUMLA SOSYAL HİZMET SAHA ÖRNEĞİ

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.17, sa.1, ss.41-54, 2019 (Hakemli Dergi)

BUZ S., USLU B.


(9) SOSYAL HİZMET AKADEMİSYENLERİNİN ORDUDA SOSYAL HİZMETE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE TÜRKİYE’DE ORDUDA SOSYAL HİZMET ALANININ SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE GELECEĞİ

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.30, sa.2, ss.538-554, 2019 (Hakemli Dergi)

Sakarya H., Şahin F.


(10) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yaşlılığa İlişkin Kalıpyargıları: Keşif ve Dönüşüm

SOSYOLOJİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ , cilt.22, sa.1, ss.157-188, 2019 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(11) Türkiye’de Göçmen Çocukların Katılım Hakkı

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi , cilt.8, sa.1, ss.408-430, 2019 (Hakemli Dergi)

Atasü Topcuoğlu R.


(12) Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım

İnsan ve İnsan , cilt.6, sa.21, ss.453-475, 2019 (Hakemli Dergi)

Atatanır H., Karataş K.


(13) Avrupa’da refah devleti çözünürken uluslararası göç ve yeni sağın yükselişi: İsveç ve Almanya örnekleri

Çalışma ve Toplum , cilt.61, sa.2, ss.941-974, 2019 (Hakemli Dergi)

Atasü Topcuoğlu R.


(14) Kök Hücre Nakli Sürecinde Aile Merkezli Onkolojik Sosyal Hizmet Uygulaması

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.30, sa.2, ss.690-715, 2019 (Hakemli Dergi)

SEVER M., İL S.


(15) Engelli Bakım Merkezi Yöneticileri ve Tükenmişlik

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.7, sa.6, ss.307-318, 2019 (Hakemli Dergi)

IŞIKHAN V., AYALP M. Ç., AYGÜLER E.


(16) Çocukları Kurum Bakımında Olan Ebeveynler: Yaşam Deneyimleri, Hizmet Beklentileri ve Gelecek Planları üzerine Niteliksel Bir İnceleme

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , cilt.19, sa.42, ss.66-99, 2019 (Hakemli Dergi)

EGE G., TUNCAY T.


(17) Yaşlı Bakım Merkezi Yöneticilerinin Tükenmişliğine Etkide Bulunan Faktörlerin İncelenmesi

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi , cilt.12, sa.32, ss.551-590, 2019 (Hakemli Dergi)

IŞIKHAN V., AYGÜLER E., AYALP M. Ç., KILIÇ C.


(18) Kök Hücre Nakli Olan Hemotoloji Hastalarının Sorun ve Gereksinimleri:Kurumsal Hizmetlerin Değerlendirilmesi

Tıbbi Sosyal Hizmet , cilt.0, sa.13, ss.70-89, 2019 (Hakemli Dergi)

SEVER M., İL S.


(19) Çocukluk Sosyolojisinin Özgün Sahası: Çocuklarla Nitel Araştırma

Çocuk ve Medeniyet , 2019 (Hakemli Dergi)

AKBAŞ E., ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(20) The Effects of Personality, Family Functioning and Perceived Social Support on Suicide: Sucide Risk Among Individuals in Turkish Probation System

Adli Tıp Bülteni , cilt.24, sa.2, ss.122-130, 2019 (Hakemli Dergi)

GÖRGÜLÜ T., IŞIKHAN V.


(21) KURUM BAKIMINDAN AYRILMIŞ BİREYLERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE KURUM BAKIMI SONRASI YAŞADIKLARI SORUNLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi , cilt.23, sa.3, ss.748-763, 2019 (Hakemli Dergi)

TURGUT A. Ş., ÖZKAN Y.


(22) Türkiye’de Çocuk Polisinin Yapılanması ve Görevleri Çerçevesinde Sosyal Hizmetin Yeri ve Önemi

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.30, sa.1, ss.166-186, 2019 (Hakemli Dergi)

Karataş K., Aslan H., Kılıç A.


(23) SOSYAL İNOVASYONUN VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN SOSYAL HİZMET MESLEĞİNİN GELECEĞİNDEKİ ROLÜ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , cilt.37, sa.1, ss.169-187, 2019 (Hakemli Dergi)

YILDIRIM B., TUNCAY T.


(24) Çocuk Refahı Alanında Sosyal Dışlanmayla Mücadele: Sosyal Hizmet Eğitimi Bir Mücadele Aracı Olarak Kullanılabilir Mi?

Eğitimde Kuram ve Uygulama , cilt.15, ss.37-48, 2019 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(25) An Examination of Income Distribution and Poverty Statistics Related to Turkey and Chile in the Neoliberal Policy Framework

SOSYOEKONOMI , cilt.27, sa.39, ss.11-38, 2019 (ESCI)

ERKUL E., Demir-Erkul F.


(26) Sosyal Hizmet Uzmanlarının Gerçekleştirdikleri Mesleki Uygulamalarda ve Aldıkları Kararlarda Çocukların Katılım Hakkını Dikkate Alma Durumları

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , cilt.11, sa.18, ss.257-285, 2019 (Hakemli Dergi)

ERBAY E., HATİPOĞLU E.


(27) Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Etkileri Bağlamında Türkiye Sosyal Politikasının Değişimi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.17, sa.2, ss.195-218, 2019 (Hakemli Dergi)

KARATAŞ K., BAŞCILLAR M., TAŞCİ A.


(28) Üniversiteli Kadın Öğrencilerin Gözünden Kadının Güçlenmesi

Yükseköğretim ve Bilim , cilt.9, sa.2, ss.256-267, 2019 (Hakemli Dergi)

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(29) SCHOOL COUNSELLORS' PERCEPTIONS TOWARDS SCHOOL SOCIAL WORK IN TURKEY

TRABAJO SOCIAL GLOBAL-GLOBAL SOCIAL WORK , cilt.9, sa.17, ss.3-19, 2019 (ESCI)

ÖZKAN Y., Calis N., SEVER M.


(30) Sosyal Hizmette Toplum Merkezleri

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.30, ss.187-212, 2019 (Hakemli Dergi)

BUZ S., AYYILDIZ A. A.


(31) YEŞİL YOKSULLUK, ÇEVRESEL ADALET VE SOSYAL HİZMET

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.30, sa.3, ss.1052-1069, 2019 (Hakemli Dergi)

GÜZEL B., BUZ S.


(32) Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Psikolojik Dayanıklılığın Önemi

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.30, sa.2, ss.623-642, 2019 (Hakemli Dergi)

BUZ S., GENÇ B.


(33) HUZUREVİNDE KALAN YAŞLILARIN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERLE İNCELENMESİ

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ , cilt.12, sa.68, ss.739-747, 2019 (Hakemli Dergi)

TOPER F., ÖZKAN Y.


(34) Hopelessness and Satisfaction with Life Among Disabled Veterans

Toplum ve Sosyal Hizmet , cilt.30, sa.1, ss.1-18, 2019 (Hakemli Dergi)

KARATAŞ K., ASLAN H., BAŞCILLAR M.


(35) Güç ve Güçlendirme Kavramları Bağlamında Sosyal Hizmet Uygulaması

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , cilt.19, sa.42, ss.41-63, 2019 (Hakemli Dergi)

ERBAY E.