Türkiye'nin Sosyal Göstergeleri ve Sosyal Hizmetin Geleceği
7 Haziran 2023 Çarşamba Günü 09:30'da gerçekleşecek Dönem Sonu Kapanış Konferansının linkine ulaşmak için tıklayınız.
Engellilik ve Toplumsal Cinsiyet: Engelli Kadınların Annelik Deneyimleri ve Öneriler
16 Mayıs 2023 Salı Günü 15.30'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Afet Sahasına Yönelik Deneyim Paylaşımı
13 Nisan 2023 Perşembe günü 13.00'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
Kayıp, Yas ve İyileşme
6 Nisan 2023 Perşembe günü 19.30'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
Afetlerde ve İnsan Eliyle Yaratılan Travmalarda Psikososyal Destek Çalışmaları
28 Mart 2023 Salı günü 10.00'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
"Afet Yaşamış Toplumlarla Çalışma"
20 Mart 2023 Pazartesi günü 15.00'de gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
"Superdiversity, Digitalization, and Humanitarian Crisis: New Challenges for Social Work After the COVID-19 Pandemic"
23 Mart 2023 Perşembe günü 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
"Varoluş Patikasında Ben ve O"
13 Mart 2023 Pazartesi 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Deprem Sonrası Psiko-Eğitim ve Destek Programı başlayacaktır.
Bölümümüzde öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerimize yönelik olarak Prof. Dr. Tarık Tuncay tarafından Zoom toplantıları yoluyla psiko-eğitim ve destek programı 6 Mart 2023 itibarıyla gerçekleştirilecektir.
Sosyal Hizmet Bölümü Dönem Açılış Dersi
06 Mart 2023 ve saat 12.00'de gerçekleşecek olan dersin Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansları - 1
08 Mart 2023 ve saat 10.00'da gerçekleşecek olan "Afetin Cinsiyeti" temalı konferansın Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansları - 2
9 Mart 2023 ve saat 10.30'da gerçekleşecek olan "Afet ve Sonrası Destek Hizmetlerinde Kadınlar" temalı konferansın Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Depremin Psikolojik Etkilerinden Nasıl Korunmalıyız?
Ayrıntılı bilgi için "devam"a tıklayınız.
Deprem ve Benzeri Afetlerde Telefonla İletişim Nasıl Olmalıdır?
İzlemek için "devam" seçeneğine tıklayınız.
Deprem ve Benzeri Afetlere İlişkin Yararlı Bilgiler
Ulaşmak için "devam" seçeneğine tıklayınız
Covid-19 Özel Sayı
Covid-19 özel sayımız yayınlanmıştır.
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Bildiriler

2022(8) 2021(18) 2020(3) 2019(15)

 

2022

 

(1) E-Demokrasi, Siyasi Sosyal Çalışma ve 21. Yüzyıl Siyasetinde Katılım

Dijitalleşen Dünyada Birey, Toplum, Siyaset Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Mayıs 2022, ss.47

Topçu G.


(2) İklim Krizi Yaşanırken Engelliler Nerede?

Özel Eğitim ve Rehabilitasyonda Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi 2022, İstanbul, Türkiye, 14 Ekim 2022

Küçükkaraca N., Orbay İ.


(3) Eko-sosyal Dünyayı Birlikte İnşa Etmek: Kimseyi Geride Bırakmamak

Kariyer ve Meslekler Sempozyumu, Çankırı, Türkiye, 14 - 18 Mart 2022

Buz S.


(4) Çocuk Yoksulluğunun Ekosistem Perspektifi Temelinde Analizi

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2022: Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Hizmet, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2022, ss.42

ERKUL E., ERBAY E.


(5) INDUSTRIAL SOCIAL WORK IN THE POST-INDUSTRIAL AGE

ANADOLU 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Türkiye, 29 Aralık 2022, cilt.1, ss.158-159

TOPÇU G.


(6) REPORT WRITING IN STREET SOCIAL WORK

ANADOLU 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Diyarbakır, Türkiye, 29 Aralık 2022, cilt.1, ss.155-157

TOPÇU G.


(7) Covid-19 and compulsory digital transformations in the social work practice process in Turkey

International Conference on Digital Tools and Innovation in Humanitarian Response: Cooperation and The Exchange of Good Practices, Ourense, İspanya, 06 Temmuz 2022

Sakarya H.


(8) Digitalization of Humanitarian Aid: Turkish Red Crescent Debit Card (Kizilaykart)

INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIGITAL TOOLS AND INNOVATION IN HUMANITARIAN RESPONSE. COOPERATION AND THE EXCHANGE OF GOOD PRACTICES (Ourense, 6-7 July 2022), Ourense, İspanya, 6 - 07 Temmuz 2022

Topçu G.


2021

(1) Kadına Karşı Şiddetle Mücadelede Stratejik Bir Araç Olarak Grup Çalışmaları

MƏİŞƏT ZORAKILIĞI HALLARININ QARŞISININ ALINMASI İSTİQAMƏTİNDƏ SOSİAL İŞİN TƏTBİQİ BEYNƏLXALQ ELMİ-PRAKTİKİ KONFRANSI, Baku, Azerbaycan, 20 Mayıs 2021, ss.53-59

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(2) Afganistan Kökenli Refakatsiz Göçmen Çocukların İhtiyaç ve Haklarını Türkiye’de ve Almanya’da Sunulan Sosyal Hizmetler Ne Kadar Karşılıyor?

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2021, Türkiye, 19 Kasım - 21 Aralık 2021

ATASÜ TOPCUOĞLU R., BULGURCUOĞLU S. E.


(3) Using Motivational Interviewing in Working with Resistant Clients in Social Work Practices

6. Asia Pacific International Modern Sciences Congress, Hindistan, 15 Aralık 2021

AYKARA A., AKGÜL GÖK F.


(4) Göçmen ve Sığınmacılara İnsani Yardım ve Hizmet Sağlayan Sivil Toplum Kuruluşları Katılımcı Değerlendirmeyi Nasıl Kullanıyor?

23.Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2021

Atasü Topcuoğlu R., Topçu G., Kelebek G., Sakarya H.


(5) Re-thinking the Planned Intervention Process in Social Work Practice

3. International Ankara Multidisciplinary Studies Congress, Türkiye, 05 Aralık 2021

AKGÜL GÖK F., AYKARA A.


(6) Anayasal Koruma Altındaki Ailenin Sosyal Politika ve Hizmetlerle İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Hasbihal

“BAŞKA” AİLELER VARDIR ÇALIŞTAYI, Ankara, Türkiye, 3 - 04 Nisan 2021

Cankurtaran Ö., Topçu G.


(7) Ekoaktivizmin sosyal hizmet açısından sunduğu olanaklar

23. Ulusal Sosyal Hizmet Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 19 Kasım 2021 - 21 Mart 2022

Buz S., Gül M.


(8) Sosyal Hizmet Uzmanlarının Danışmanlık Rolüne Derinlemesine Bir Bakış

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 12 Aralık 2021

ALBAYRAK H., AYKARA A.


(9) Covid-19 Pandemisi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Bağımlılığı Geliştirme Durumlarının ve Bağımlılık Davranışını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2021, Isparta, Türkiye, 20 Kasım 2021

KARATAŞ K., GÜL M., DİNÇ B., KARAKAYA C.


(10) Kadınların İstihdama Katılım Hakkının Önündeki Engellerin Hak Temelli Yaklaşım Açısından Değerlendirilmesi

11. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 12 - 13 Aralık 2021

AYKARA A., ALBAYRAK H.


(11) Türkiye'de Kadın Cinayetleri: Profil ve Risk Faktörleri

23. Ulusal SosyaL Hizmet Sempozyumu, Burdur, Türkiye, 19 Kasım 2021, ss.2-3

ERÜKÇÜ AKBAŞ G., KARATAŞ K.


(12) "Is Pandemic a Threat or Opportunity for Social Work Profession?: A Survey from Turkey"

IFSW European Conference on Social Work 2021, Hırvatistan, 11 Ekim 2021

POLAT G., ÖZTÜRK A. B.


(13) The Use of Cognitive Behavioral Approach in Social Work Pratices with Children

Atlas 8th International Social Sciences Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2021, ss.341-349

ALBAYRAK H., AYKARA A.


(14) Kadın sığınmaevlerinde feminist sosyal çalışma

SCIENTIFIC- PRACTICAL CONFERENCE ON THE IMPLEMENTATION OF SOCIAL WORK IN THE FIELD OF PREVENTION OF DOMESTIC VIOLENCE, Baku, Azerbaycan, 20 Mayıs 2020, ss.47-52

ÖZTÜRK A. B.


(15) Informal sector, outsourcing and cash for care

29th IAFFE Annual Conference, A.B.D. VİRJİN ADALARI, 21 Haziran 2021

ATASÜ TOPCUOĞLU R.


(16) The Importance of Using Cognitive Behavıoral Approach In Social Work Interventions Regarding Problems Experienced During Covid-19 Pandemic Process

Atlas 8th International Social Sciences Congress, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Haziran 2021, ss.332-341

AYKARA A., ALBAYRAK H.


(17) Göç Politikaları ve Engellilik

5. Uluslararası ve 23. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi , Ankara, Türkiye, 13 - 18 Aralık 2021

Buz S.


(18) SURİYELİ ÇOCUKLARIN İYİ OLMA HALLERİNİN İNCELENMESİ: ALTINDAĞ ÖRNEĞİ

23. ULUSAL SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU, Burdur, Türkiye, 19 Kasım 2021

TATLICIOĞLU O., ERBAY E.


2020

(1) Covid-19 Pandemisinin dezavantajlı gruplar açısından yarattığı güçlükler: Madde bağımlılığı ve engellilik örneği

III.International Conference on Covid-19 Studies, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Aralık 2020, ss.224-225

ALBAYRAK H., AYKARA A.


(2) Kanser Hastası Çocuğa Bakım Vermenin Annelik Karmaşası: Merhamet Yorgunluğu

4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi', Türkiye, 13 Aralık 2020

ORBAY İ., BAYDUR H., UÇAN G.


(3) Kuir Kıbrıs Yayınları

KUİR ÇEŞİTLİLİK KONFERANSI, Kıbrıs (Kktc), 28 Kasım 2020

CANKURTARAN Ö.


2019

(1) Üniversite Öğrencilerinin Kadınların Politik Alanda Varoluşunda Rol Oynayan Etmenlere İlişkin Değerlendirmeleri

4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.774-795

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(2) Üniversiteli Kadın ve Erkek Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Görüşleri

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.505-512

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(3) Türkiye’de Sığınmacı ve Mültecilerin Toplumsal Kabulü ve Sosyal Uyumu

SOSYAL HİZMET KONGRESİ 2018: MÜLTECİLERLE SOSYAL HİZMET, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.27-32

Buz S.


(4) Risk toplumunda düşünümsellik

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2019, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2019

ÖZTÜRK A. B.


(5) İstismar Şüphesiyle Hakkında Sağlık Tedbiri Kararı Verilen Çocuğun İhmalden Korunması:Bir Olgu Sunumu

Uluslararası 4. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019

ÖZKAN Y., Canatan Ç.


(6) Turkish Immigrant Women as Caregivers of Their Mothers With Alzheimer’xxs Disease in Germany: Preliminary Findings of a Qualitative Study

Congress of European Psychiatric Association-EPA, Polonya, 6 - 09 Nisan 2019, cilt.56, ss.3-321

ALTUNÖZ U., ÖZEL KIZIL E. T., BAŞTUĞ G., TOPÇU G., AGAR T., YAVUZ O., et al.


(7) Okul Sosyal Hizmeti ve Onarıcı Adaletin Okul Disiplinine Vaadi

Uluslararası 4. Adli Sosyal Hizmet Kongresi, Ankara, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2019

ÖZKAN Y., SELÇUK O.


(8) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Yardım ve Yoksullukla İlgili Önyargılara Dair Değerlendirmeleri

III. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS 2019)3rd International Symposium of Limitless Education And Research (ISLER 2019), Muğla, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.497-504

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(9) Körfez, Bosna ve Suriye Krizleri Ekseninde Küresel Ölçekte Göç Hareketleri ve Göç Politikalarına Etkisi

Sosyal Hizmet Kongresi:Mülteciler ve Sosyal Hizmet, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Mayıs 2018, ss.132-144

KARATAŞ K., BAŞCILLAR M.


(10) Orduda Sosyal Hizmet: Türkiye için Zorluklar ve Fırsatlar

I. Sosyal Hizmet Lisansüstü Öğrenci Kongresi, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2019

Sakarya H., Şahin F.


(11) Fatherhood Familty and Social Policies in turkey: Preliminary Ideas Towards a New Framework

2nd International Symposium on Men and Masculinities, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Eylül 2019

TOPÇU G.


(12) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Yoksulluğa İlişkin Değerlendirmeleri

SADAB 4th International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Antalya, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2019, ss.764-773

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(13) OKUL SOSYAL HİZMETİ VE ONARICI ADALETİN OKUL DİSİPLİNİNE VAADİ

Uluslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Adli Sosyal Hizmet 3. Adli Gerontoloji Kongresi, 14 - 16 Kasım 2019

ÖZKAN Y., SELÇUK O.


(14) AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARINDA SOSYAL HİZMET UZMANLARININ YAKLAŞIMLARI

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.275-283

ÖZKAN Y.


(15) KORUYUCU AİLE ADAYLARININ NİN BELİRLENMESİNDE SEÇİM KRİTERLERİNİN ÖNEMİ

ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VESOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELERSEMPOZYUMU, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, cilt.1, ss.265-274

ÖZKAN Y.