Dünya Sosyal Hizmet Günü
2024 Dünya Sosyal Hizmet Günü etkinliği 22 Mart 2024 saat 10:00'da İİBF Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleştirilecektir.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
11 Mart tarihine ertelenen "Dünyada Kadın Hakları Hareketi: Oy Hakkından Tam Eşitlik Taleplerine" etkinliğinin afişine ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyet'in 100. Yılında Bağımlılıklardan Uzak Özgür Gençlik Paneli
6 Kasım Pazartesi Günü Saat 09.30'da Mehmet Akif Ersoy Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılaına ulaşmak için tıklayınız.
Cumhuriyetin İlk 100 Yılında Sosyal Hizmette Gündem: Psikopatoloji
30 Ekim Pazartesi Günü Saat 13.30'da Tuğrul Çubukçu Salonu'nda gerçekleşen panelin ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız.
Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi Covid 19 Özel Sayısı
Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN ve Doç. Dr. Nur Feyzal KESEN'in özel sayı editörleri olduğu Toplum ve Sosyal Hizmet Covid 19 Özel Sayı tam metnine ulaşmak için tıklayınız
Yayınlar

Kitaplar

Türkiye Kızılay Derneğinin hazırladığı "Afetlerde Psikososyal Destek Uygulama Rehberi"ne ulaşmak için tıklayınız.

Prof. Dr. Tarık Tuncay tarafından 2004 yılında hazırladığı "Afetlerde Sosyal Hizmet" kitabına ulaşmak için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu tarafından 5-7 Aralık 2001 yılında düzenlenen  "Deprem ve Sosyal Hizmet" konulu sempozyumun tam metin basımına ulaşmak için tıklayınız.

Makaleler

BUZ, S. (2002). “Afet Yönetimi ve Sosyal Hizmet”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001 Deprem ve Sosyal Hizmetler, Ankara: Ankara: H. Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

Afet Yönetimi ve Sosyal Hizmet

ORAL, M., YENEL, A., AYDIN, N., ORAL, E., TUNCAY, T. (2015). "Earthquake Experience and Preparedness in Turkey", Disaster Prevention and Management, 24(1):21-37. 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPM-01-2013-0008/full/html

KARATAŞ, Kasım. "Afet Yaşamış Toplumlarla Çalışma" Psiko Sosyal Uygulamalar Eğitimi (Ed. Gözden, M., Öztan, N. Aker, T.), Ankara: Afetlerde Psiko Sosyal Hizmetler Birliği, 2012.
https://www.researchgate.net/publication/349721245_AFET_YASAMIS_TOPLUMLARLA_CALISMA

KARATAŞ, Kasım “Türkiye’de Afet Politikası Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Travma Tedavisi Uzman Eğitimi, Ed. Beril Tufan, Aliye Aktaş ve Veli Duyan, 96-104, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, No.:005, Ankara, 2000.
https://www.researchgate.net/publication/349685036_TURKIYE'DE_AFET_POLITIKASI_UZERINE_KISA_BIR_DEGERLENDIRME

KARATAŞ, Kasım. “Deprem Sonrasında Adapazarı’ndan İzlenimler” Altı Noktanın Sesi: Aylık Sesli Dergi, Ekim 1999. (Bu yazı akademik bir dille yazılmadı ama içeriği faydalı olabilir)
https://www.researchgate.net/publication/349668963_Deprem_Sonrasinda_Adapazari%27ndan_Izlenimler  

KARATAŞ, Kasım. “Depremin Düşündürdükleri” Ufkun Ötesi Aylık Dergi. 3, Eylül-Ekim: 4-6, 1999. (Bu yazı akademik bir dille yazılmadı ama içeriği faydalı olabilir)
https://www.researchgate.net/publication/349669031_Depremin_Dusundurdukleri

DUYAN, Veli and Kasım KARATAŞ.”Effects of the 1999 Earthquake on the Completely Blind Living in and outside Marmara, Turkey. International Social Work, Volume 48, Number 5, pp. 609-620, September 2005.
https://www.researchgate.net/publication/240709369_Effects_of_the_1999_earthquake_on_the_completely_blind_living_in_and_outside_Marmara_Turkey

KARATAŞ, Kasım and Veli DUYAN. “Self-esteem and Trait Anxiety Levels of Persons with Physical Disabilities Who Live in the Earthquake Region.” International Journal of Mental Health. 33, 1, 67-80, 2004.
https://www.researchgate.net/publication/241662927_Self-Esteem_and_Trait-Anxiety_Levels_of_Persons_with_Physical_Disabilities_Who_Live_in_the_Earthquake_Region

KARATAŞ, Kasım; ŞEKER, Aziz ve Naki ERDOĞAN. “Marmara Depreminden Sonra Kocaeli’nde Geçici Yerleşim Alanında Yaşayan Aileler Üzerine Bir Araştırma” Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmetler. Editörler: Gönül ERKAN, Filiz DEMİRÖZ ve Seval ÖZKURT ÇETİN, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını No.: 13, Ankara, 2002, 150-163.
https://www.researchgate.net/publication/349807275_MARMARA_DEPREMINDEN_SONRA_KOCAELI'NDE_GECICI_YERLESIM_ALANINDA_YASAYAN_AILELER_UZERINE_BIR_ARASTIRMA

KARATAŞ, Kasım ve Veli DUYAN. “Marmara Depreminden İki Yıl Sonra Görme Engellilerin Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeyleri ile Sosyo Demografik Etmenler Arasındaki İlişkiler” Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Kasım 2002, Cilt 2, Sayı 2, 01–14.
https://www.researchgate.net/publication/349641522_MARMARA_DEPREMINDEN_IKI_YIL_SONRA_GORME_ENGELLILERIN_BENLIK_SAYGISI_VE_KAYGI_DUZEYLERI_ILE_SOSYO-DEMOGRAFIK_ETMENLER_ARASINDAKI_ILISKILER_The_Relations_Between_Socio-Demographic_Factors_And_The_Self-_

KARATAŞ, Kasım ve Filiz DEMİRÖZ. Adapazarı Deprem Bölgesi Aile İnceleme Raporu, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Ankara: Şubat 2000,
https://www.researchgate.net/search.Search.html?query=ADAPAZARI+DEPREM+B%C3%96LGES%C4%B0+A%C4%B0LE+%C4%B0NCELEME+ETK%C4%B0NL%C4%B0K+RAPORU&type=publication