Türkiye'nin Sosyal Göstergeleri ve Sosyal Hizmetin Geleceği
7 Haziran 2023 Çarşamba Günü 09:30'da gerçekleşecek Dönem Sonu Kapanış Konferansının linkine ulaşmak için tıklayınız.
Engellilik ve Toplumsal Cinsiyet: Engelli Kadınların Annelik Deneyimleri ve Öneriler
16 Mayıs 2023 Salı Günü 15.30'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Afet Sahasına Yönelik Deneyim Paylaşımı
13 Nisan 2023 Perşembe günü 13.00'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
Kayıp, Yas ve İyileşme
6 Nisan 2023 Perşembe günü 19.30'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
Afetlerde ve İnsan Eliyle Yaratılan Travmalarda Psikososyal Destek Çalışmaları
28 Mart 2023 Salı günü 10.00'da gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
"Afet Yaşamış Toplumlarla Çalışma"
20 Mart 2023 Pazartesi günü 15.00'de gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
"Superdiversity, Digitalization, and Humanitarian Crisis: New Challenges for Social Work After the COVID-19 Pandemic"
23 Mart 2023 Perşembe günü 13.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız
"Varoluş Patikasında Ben ve O"
13 Mart 2023 Pazartesi 12.00-15.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinliğin zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Deprem Sonrası Psiko-Eğitim ve Destek Programı başlayacaktır.
Bölümümüzde öğrenim görmekte olan tüm öğrencilerimize yönelik olarak Prof. Dr. Tarık Tuncay tarafından Zoom toplantıları yoluyla psiko-eğitim ve destek programı 6 Mart 2023 itibarıyla gerçekleştirilecektir.
Sosyal Hizmet Bölümü Dönem Açılış Dersi
06 Mart 2023 ve saat 12.00'de gerçekleşecek olan dersin Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansları - 1
08 Mart 2023 ve saat 10.00'da gerçekleşecek olan "Afetin Cinsiyeti" temalı konferansın Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Konferansları - 2
9 Mart 2023 ve saat 10.30'da gerçekleşecek olan "Afet ve Sonrası Destek Hizmetlerinde Kadınlar" temalı konferansın Zoom linkine ulaşmak için tıklayınız.
Depremin Psikolojik Etkilerinden Nasıl Korunmalıyız?
Ayrıntılı bilgi için "devam"a tıklayınız.
Deprem ve Benzeri Afetlerde Telefonla İletişim Nasıl Olmalıdır?
İzlemek için "devam" seçeneğine tıklayınız.
Deprem ve Benzeri Afetlere İlişkin Yararlı Bilgiler
Ulaşmak için "devam" seçeneğine tıklayınız
Covid-19 Özel Sayı
Covid-19 özel sayımız yayınlanmıştır.
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Armağan kitaplara ulaşmak için tıklayınız
Sempozyum kitaplarına ulaşmak için tıklayınız
Yayınlar

Kitaplar

Türkiye Kızılay Derneğinin hazırladığı "Afetlerde Psikososyal Destek Uygulama Rehberi"ne ulaşmak için tıklayınız.

Prof. Dr. Tarık Tuncay tarafından 2004 yılında hazırladığı "Afetlerde Sosyal Hizmet" kitabına ulaşmak için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu tarafından 5-7 Aralık 2001 yılında düzenlenen  "Deprem ve Sosyal Hizmet" konulu sempozyumun tam metin basımına ulaşmak için tıklayınız.

Makaleler

BUZ, S. (2002). “Afet Yönetimi ve Sosyal Hizmet”, Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001 Deprem ve Sosyal Hizmetler, Ankara: Ankara: H. Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

Afet Yönetimi ve Sosyal Hizmet

ORAL, M., YENEL, A., AYDIN, N., ORAL, E., TUNCAY, T. (2015). "Earthquake Experience and Preparedness in Turkey", Disaster Prevention and Management, 24(1):21-37. 
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/DPM-01-2013-0008/full/html

KARATAŞ, Kasım. "Afet Yaşamış Toplumlarla Çalışma" Psiko Sosyal Uygulamalar Eğitimi (Ed. Gözden, M., Öztan, N. Aker, T.), Ankara: Afetlerde Psiko Sosyal Hizmetler Birliği, 2012.
https://www.researchgate.net/publication/349721245_AFET_YASAMIS_TOPLUMLARLA_CALISMA

KARATAŞ, Kasım “Türkiye’de Afet Politikası Üzerine Kısa Bir Değerlendirme”, Travma Tedavisi Uzman Eğitimi, Ed. Beril Tufan, Aliye Aktaş ve Veli Duyan, 96-104, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, No.:005, Ankara, 2000.
https://www.researchgate.net/publication/349685036_TURKIYE'DE_AFET_POLITIKASI_UZERINE_KISA_BIR_DEGERLENDIRME

KARATAŞ, Kasım. “Deprem Sonrasında Adapazarı’ndan İzlenimler” Altı Noktanın Sesi: Aylık Sesli Dergi, Ekim 1999. (Bu yazı akademik bir dille yazılmadı ama içeriği faydalı olabilir)
https://www.researchgate.net/publication/349668963_Deprem_Sonrasinda_Adapazari%27ndan_Izlenimler  

KARATAŞ, Kasım. “Depremin Düşündürdükleri” Ufkun Ötesi Aylık Dergi. 3, Eylül-Ekim: 4-6, 1999. (Bu yazı akademik bir dille yazılmadı ama içeriği faydalı olabilir)
https://www.researchgate.net/publication/349669031_Depremin_Dusundurdukleri

DUYAN, Veli and Kasım KARATAŞ.”Effects of the 1999 Earthquake on the Completely Blind Living in and outside Marmara, Turkey. International Social Work, Volume 48, Number 5, pp. 609-620, September 2005.
https://www.researchgate.net/publication/240709369_Effects_of_the_1999_earthquake_on_the_completely_blind_living_in_and_outside_Marmara_Turkey

KARATAŞ, Kasım and Veli DUYAN. “Self-esteem and Trait Anxiety Levels of Persons with Physical Disabilities Who Live in the Earthquake Region.” International Journal of Mental Health. 33, 1, 67-80, 2004.
https://www.researchgate.net/publication/241662927_Self-Esteem_and_Trait-Anxiety_Levels_of_Persons_with_Physical_Disabilities_Who_Live_in_the_Earthquake_Region

KARATAŞ, Kasım; ŞEKER, Aziz ve Naki ERDOĞAN. “Marmara Depreminden Sonra Kocaeli’nde Geçici Yerleşim Alanında Yaşayan Aileler Üzerine Bir Araştırma” Sosyal Hizmet Sempozyumu 2001: Deprem ve Sosyal Hizmetler. Editörler: Gönül ERKAN, Filiz DEMİRÖZ ve Seval ÖZKURT ÇETİN, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını No.: 13, Ankara, 2002, 150-163.
https://www.researchgate.net/publication/349807275_MARMARA_DEPREMINDEN_SONRA_KOCAELI'NDE_GECICI_YERLESIM_ALANINDA_YASAYAN_AILELER_UZERINE_BIR_ARASTIRMA

KARATAŞ, Kasım ve Veli DUYAN. “Marmara Depreminden İki Yıl Sonra Görme Engellilerin Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeyleri ile Sosyo Demografik Etmenler Arasındaki İlişkiler” Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Kasım 2002, Cilt 2, Sayı 2, 01–14.
https://www.researchgate.net/publication/349641522_MARMARA_DEPREMINDEN_IKI_YIL_SONRA_GORME_ENGELLILERIN_BENLIK_SAYGISI_VE_KAYGI_DUZEYLERI_ILE_SOSYO-DEMOGRAFIK_ETMENLER_ARASINDAKI_ILISKILER_The_Relations_Between_Socio-Demographic_Factors_And_The_Self-_

KARATAŞ, Kasım ve Filiz DEMİRÖZ. Adapazarı Deprem Bölgesi Aile İnceleme Raporu, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, Ankara: Şubat 2000,
https://www.researchgate.net/search.Search.html?query=ADAPAZARI+DEPREM+B%C3%96LGES%C4%B0+A%C4%B0LE+%C4%B0NCELEME+ETK%C4%B0NL%C4%B0K+RAPORU&type=publication