IFSW-2021
Dedicated Books

YIL

ARMAĞAN KİTAP

Düzenleyenler

Tam Metin Pdf Hali

1999

Prof. Dr. Sema KUT’a Armağan: Yaşam Boyu Sosyal Hizmet

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2000

Prof. Dr. Vedia EMİROĞLU’na Armağan: Antropoloji ve Yaşlılık

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2001

Prof. Dr. Nesrin KOŞAR’a Armağan: İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

2001

Prof. Dr. Nihal TURAN’a Armağan: Sosyal Hizmette Yeni Yaklaşımlar ve Sorun Alanları

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ