IFSW-2021
Book Chapters

2022(1) 2021(17) 2020(18) 2019(7) 2018(7)


2022

(1) Türkiye'de İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet

Türkiye'de İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Abdullah IŞIK, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.3-23, 2022

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


2021

(1) Türkiye?de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum

Türkiye?de Mültecilik, Zorunlu Göç ve Toplumsal Uyum, Sallan Gül S.,Dedeoğlu,S. ve Nizam,Ö.K., Editör, Baglam Yayınları, İstanbul, ss.87-100, 2021

Atasü Topcuoğlu R.


(2) Türkiye Yaşlı Sağlığı Raporu: Güncel Durum, Sorunlar ve Kısa-Orta Vadeli Çözümler

Türkiye Yaşlı Sağlığı Raporu: Güncel Durum, Sorunlar ve Kısa-Orta Vadeli Çözümler, M. Akif Karan, İ. Satman, Editör, TÜSEB Yayınları, İstanbul, ss.200-2003, 2021

H. Ertin, H. Özkaya, T. Çağlar M. Ö. T. T.


(3) Sosyal Hizmet Mevzuatı

Sosyal Hizmet Mevzuatı, Başcıllar Mehmet, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.265-282, 2021

SAKARYA H. , ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR A.


(4) Grup Çalışması

Grup Çalışması, Ege Ahmet, Tekindal Melike, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.161-193, 2021

CANKURTARAN Ö. , ADIGÜZEL İ. B.


(5) Sosyal Hizmette Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar II

Sosyal Hizmette Dezavantajlı/Risk Altındaki Gruplar II, Doğan Hüseyin, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.177-207, 2021

ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR A., SAKARYA H.


(6) Askeri Sosyal Hizmet

Askeri Sosyal Hizmet, Sakarya Hakan, Çetinkaya Büyükbodur Ayşin, Ademhan Tunaç Çiğdem, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.43-59, 2021

SAKARYA H.


(7) Sustainable Engineering Technologies and Architectures

Sustainable Engineering Technologies and Architectures, David S-K Ting ve Jacqueline A. Stagner, Editör, AIP Publishing, Melville, ss.9-21, 2021

GÖKGÖZ F., ERKUL E.


(8) Grup Çalışması - Sosyal Hizmet Alanlarından Uygulama Örnekleri

Grup Çalışması - Sosyal Hizmet Alanlarından Uygulama Örnekleri, Ege, Ahmet; Tekindal, Melike, Editör, Nobel Yayınevi, ss.227-251, 2021

AYKARA A.


(9) Tarih Öncesinden Günümüze Engellilik ? Çok Disiplinli ve Karşılaştırmalı Bir Bakış

Tarih Öncesinden Günümüze Engellilik ? Çok Disiplinli ve Karşılaştırmalı Bir Bakış, Yakut İpekoğlu, Hilal, Editör, Ege Yayınevi, ss.135-161, 2021

AYKARA A.


(10) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Bora Aksu, İnce Şengül, Editör, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUKSAM), Ankara, ss.1-18, 2021

CANKURTARAN Ö. , KELEBEK G.


(11) MULTİDİSİPLİNER PERSPEKTİFTEN SOSYAL BOYUTUYLA ÇOCUKLUK VE GENÇLİK

MULTİDİSİPLİNER PERSPEKTİFTEN SOSYAL BOYUTUYLA ÇOCUKLUK VE GENÇLİK, Dr.Öğr.Üyesi Nurullah Çalış ve Doç. Dr. Oğuzhan Zengin, Editör, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, ss.1-15, 2021

ERKUL E.


(12) Göç, Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet

Göç, Göçmenlerle Çalışma ve Sosyal Hizmet, Tahir Emre Gencer, Bekir Güzel, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.271-289, 2021

ERÜKÇÜ AKBAŞ G.


(13) Grup Çalışması: Sosyal Hizmet Alanlarından Uygulama Örnekleri

Grup Çalışması: Sosyal Hizmet Alanlarından Uygulama Örnekleri, Tekindal, Melike; Ege, Ahmet, Editör, Nobel, Ankara, ss.161-193, 2021

CANKURTARAN Ö. , ADIGÜZEL İ. B.


(14) Engineering for Sustainable Development and Living: Preserving a Future for the Next Generation to Cherish

Engineering for Sustainable Development and Living: Preserving a Future for the Next Generation to Cherish, Jacqueline A. Stanger; David S-K. Ting, Editör, BrownWalker Press/Universal Publishers Inc., ss.215-244, 2021

GÖKGÖZ F., ERKUL E.


(15) Sosyal Bilimler Alanında Teori, Uygulama, Tarihsel ve Gu?ncel Tartışmalar?

Sosyal Bilimler Alanında Teori, Uygulama, Tarihsel ve Gu?ncel Tartışmalar?, Onur Polat, Editör, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, ss.321-341, 2021

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(16) Askeri Sosyal Hizmet

Askeri Sosyal Hizmet, Sakarya Hakan, Çetinkaya Büyükbodur Ayşin, Ademhan Tunaç Çiğdem, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.11-20, 2021

Ademhan Tunaç Ç., SAKARYA H. , ÇETİNKAYA BÜYÜKBODUR A.


(17) Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet-Sorun Alanları ve Vaka Örnekleri

Sivil Toplum Örgütleri ve Sosyal Hizmet-Sorun Alanları ve Vaka Örnekleri, Buz, Sema; Afyonoğlu, Meliha Funda, Editör, Nobel Yayınevi, ss.251-282, 2021

AYKARA A. , Sarı A.


2020

(1) Literatürden Vaka Örneklerine Sosyal Sorunlar

Literatürden Vaka Örneklerine Sosyal Sorunlar, Rumeysa AKGÜN Günce DEMİR, Editör, Nobel Kitap, Ankara, ss.63-103, 2020

ERÜKÇÜ AKBAŞ G. , ORBAY İ.


(2) Kentsel Sosyal Hizmet

Kentsel Sosyal Hizmet, Sema Buz, Tahir Emre Gencer, Cemre Bolgün, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.265-300, 2020

GENCER T. E. , ERKUL E. , ÖZMEN M.


(3) Literatürden Vaka Örneklerine Sosyal Sorunlar

Literatürden Vaka Örneklerine Sosyal Sorunlar, Rumeysa Akgün,Günce Demir, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.63-103, 2020

Erükçü Akbaş G., Orbay İ.


(4) Social Policy in Southern European Countries after the Recession

Social Policy in Southern European Countries after the Recession, Fernando de Lucas, Editör, Editorial Universitas, Madrid, ss.45-67, 2020

Atasü Topcuoğlu R.


(5) Araştırma Yolculuğundan Yansımalar - Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri

Araştırma Yolculuğundan Yansımalar - Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri, Akçay Sinan, Adıgüzel İlkay Başak, Beydili Gürbüz Eda, Editör, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, ss.1-35, 2020

AKÇAY S., ADIGÜZEL İ. B. , BEYDİLİ GÜRBÜZ E.


(6) TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİZMİ:KURAMDAN UYGULAMAYA

TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİZMİ:KURAMDAN UYGULAMAYA, ÖZGE SANEM ÖZATEŞ GELMEZ, SELDA TAŞDEMİR AFŞAR, Editör, GAZİ, Ankara, ss.253-278, 2020

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , TANAY AKSAÇ G.


(7) Araştırma Yolculuğundan Yansımalar - Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri

Araştırma Yolculuğundan Yansımalar - Sosyal Hizmet Araştırmalarında Saha Deneyimleri, Akçay Sinan, Adıgüzel İlkay Başak, Beydili Gürbüz Eda, Editör, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, ss.133-166, 2020

ADIGÜZEL İ. B.


(8) TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİZMİ: KURAMDAN UYGULAMAYA

TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİZMİ: KURAMDAN UYGULAMAYA, ÖZGE SANEM ÖZATEŞ GELMEZ, SELDA TAŞDEMİR AFŞAR, Editör, GAZİ, Ankara, ss.47-78, 2020

MAYBEK S. D. , ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(9) Kentsel Sosyal Hizmet

Kentsel Sosyal Hizmet, Buz Sema, Gencer Tahir Emre, Bolgün Cemre, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.327-355, 2020

AYKARA A.


(10) Women, Migration and Asylum Seeking in Turkey

Women, Migration and Asylum Seeking in Turkey, Lucy Williams, Editör, Palgrave Macmillan, London , London, ss.135-160, 2020

Atasü Topcuoğlu R.


(11) İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları

İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları, Ali Naci Yıldız, Abdülsamet Sandal, Editör, Hacettepe Üniversitesi Yayınevi, Ankara, ss.217-248, 2020

ŞAHAN C., IŞIKHAN V. , YILDIZ A. N.


(12) Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi

Farklı Boyutlarıyla Afet Yönetimi, Murat Yaman,Erkan Çelik, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.5-23, 2020

Çağlar T.


(13) Sosyal Hizmette Dezavantajlı/ Risk Altındaki Gruplar

Sosyal Hizmette Dezavantajlı/ Risk Altındaki Gruplar, Hüseyin Doğan, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.199-228, 2020

ÖZKAN Y. , DANIŞMAZ SEVİN M.


(14) DALGALARI AŞMAK TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE UĞRAKLAR

DALGALARI AŞMAK TOPLUMSAL CİNSİYET TEMELLİ ŞİDDETLE MÜCADELEDE UĞRAKLAR, SELDA TAŞDEMİR AFŞAR, ÖZGE SANEM ÖZATEŞ GELMEZ, Editör, NİKA, Ankara, ss.207-242, 2020

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S.


(15) TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİZMİ: KURAMDAN UYGULAMAYA

TOPLUMSAL CİNSİYET AKTİVİZMİ: KURAMDAN UYGULAMAYA, ÖZGE SANEM ÖZATEŞ GELMEZ, SELDA TAŞDEMİR AFŞAR, Editör, GAZİ, Ankara, ss.279-317, 2020

ÖZATEŞ GELMEZ Ö. S. , TANAY AKSAÇ G.


(16) Çocuklarla Çalışma-Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar

Çocuklarla Çalışma-Temel Alanlar, Uygulamalar, Güncel Tartışmalar, Paslı Figen, Aslantürk Hüsnünur, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.287-311, 2020

AYKARA A.


(17) Modern Sosyal Hizmet Kuramı

Modern Sosyal Hizmet Kuramı, Karataş Kasım, Aktaş Asuman, Uslu Büşra, Başcıllar Mehmet, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.239-272, 2020

SAKARYA H.


(18) Kentsel Sosyal Hizmet

Kentsel Sosyal Hizmet, Sema Buz,T. Emre Gencer,Cemre Bolgün, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.301-326, 2020

Çağlar T.


2019

(1) Sosyal Hizmet Uygulaması I

Sosyal Hizmet Uygulaması I, Erol Karaca, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.30-49, 2019

KARACA N., KARATAŞ K.


(2) Yaşlılık ve Sosyal Hizmet: Tüm Boyutlarıyla Kapsayıcı Bir Çerçeve

Yaşlılık ve Sosyal Hizmet: Tüm Boyutlarıyla Kapsayıcı Bir Çerçeve, Umut yanardağ,Melek Zubaroğlu yanardağ, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.103-125, 2019

Çağlar T.


(3) Kuramsal ve Uygulamalı Boyutları ile Türkiye?de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler

Kuramsal ve Uygulamalı Boyutları ile Türkiye?de Sığınmacı, Mülteci ve Göçmenlerle Sosyal Hizmetler , Filiz Yaylacı Göktuna, Editör, TP Press London, London, ss.169-181, 2019

Çağlar T.


(4) Health Care Social Work: A Global Perspective

Health Care Social Work: A Global Perspective, Ren Winnett, Rich Furman, Greg Lamphear, Douglas Epps, Editör, Oxford University Press, New York, ss.203-217, 2019

TUNCAY T.


(5) Sosyal Hizmet Uygulaması I

Sosyal Hizmet Uygulaması I, Erol Karaca, Editör, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.1-28, 2019

KARACA N., KARATAŞ K.


(6) Tıbbi, Hukuki, Manevi ve Etik Boyutlarıyla Palyatif Tıp

Tıbbi, Hukuki, Manevi ve Etik Boyutlarıyla Palyatif Tıp, , Editör, İSAR YAYINLARI, İstanbul, ss.219-228, 2019

TUNCAY T.


(7) Integration Through Exploitation: Syrians in Turkey

Integration Through Exploitation: Syrians in Turkey, Karatepe,İ.,Tören,T.,Yılmaz,G, Editör, Universitaet Kassel, Kassel, ss.57-70, 2019

Atasü Topcuoğlu R.


2018

(1) Sosyal hizmet Eğitimi

Sosyal hizmet Eğitimi, , Editör, gece kitaplığı, 2018

HATİBOĞLU EREN B.


(2) Sosyal Hizmet Eğitimi

Sosyal Hizmet Eğitimi, Özgür Altındağ, Aslıhan Aykara, Editör, Gece Kitaplığı, ss.159-188, 2018

AYKARA A.


(3) Paradigms Understading Social Issues

Paradigms Understading Social Issues, Adem Erdem Erbaş, Editör, IJOPEC Publication Limited, İstanbul, ss.137-151, 2018

BUZ S. , DANIŞMAZ SEVİN M.


(4) Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar 2, , Editör, Gece Akademi, İstanbul, ss.233-242, 2018

Lotfi S., KARATAŞ K.


(5) Yaşlılarda Psikolojik ve Sosyal Rehabilitasyon

Yaşlılarda Psikolojik ve Sosyal Rehabilitasyon, Prof. Dr. Emine Özmete,Doç. Dr. Gülbahar Baştuğ, Editör, Hedef Yayıncılık, Ankara, ss.34-45, 2018

Topçu G.


(6) III.AİLE ŞURASI

III.AİLE ŞURASI, , Editör, T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU, ss.141-156, 2018

KÜÇÜKKARACA N.


(7) The Most Recent Studies in Science and Art

The Most Recent Studies in Science and Art, Arapgirlioğlu, H., Atik, A., Hızıroğlu S, Elliot, R. Atik, D., Editör, Gece Publishing, Ankara, ss.1687-1697, 2018

TEKİNDAL M., ADIGÜZEL İ. B.